facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

 

E-dziennik →

UONET zaloguj sie

UONET obejrzyj filmy

UONET dostep do edziennika

 

OGŁOSZENIA 

ZAPROSZENIE

RADA RODZICÓW
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w ZAWADZKIEM organizuje:

„30 JUBILEUSZOWĄ”
ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ

Szczegóły: TUTAJ

0001 3

 

 

A A A

 Plan na II półrocze, ważny od 1 kwietnia 2019r.

 Plan na II półrocze, ważny od 1 kwietnia 2019r.

4a

4 a

Nr

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00-8:45 j. angielski G15
  muzyka 38 j. niemiecki 33 j. niemiecki 33
2 8:55-9:40 plastyka 37
przyroda G14 religia 35 j. niemiecki 33 technika 17
3 9:50-10:35 inf. 34 / inf. G29
w-f h matematyka 42 religia 35 matematyka 42
4 10:45-11:30 matematyka 42
w-f h j. polski G17 matematyka 42 przyroda G14
5 11:55-12:40 j. polski G17
j. angielski G15 j. angielski G15 j. polski G17 w-f s
6 12:50-13:35   j. polski G17 historia G17 j. polski G17  w-f s
7 13:45-14:30
zaj. z wych. G17      

 

zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
inf. - informatyka
w - f - wychowanie fizyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie

4b

4 b

Nr

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00-8:45 muzyka 40
  j. angielski 40 j. niemiecki 33
2 8:55-9:40 j. polski G17 matematyka G28 j. polski G17 j. polski G17 j. niemiecki 33
3 9:50-10:35 technika 17
plastyka 37 matematyka G28 matematyka G28 przyroda G18
4 10:45-11:30 j. niemiecki G16
j. polski G17 religia 35 religia 35 j. polski G17
5 11:55-12:40 przyroda G18
w-f h j. angielski 40 w-f s inf. 34 / inf. G29
6 12:50-13:35
w-f h j. angielski 40 w-f s matematyka G28
7 13:45-14:30
zaj. z wych. 40 historia G17   wdż G18

 

zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
inf. - informatyka
w - f - wychowanie fizyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie

5a

5 a

 

Nr

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00-8:45 matematyka 42
j. angielski 40 historia 37 matematyka 42 inf. 34 / inf. G29
2 8:55-9:40 j. niemiecki 33
j. angielski 40 matematyka 42 j. angielski 40 plastyka 37
3 9:50-10:35 j. niemiecki 33 religia 35 geografia G18 historia G17 j. polski 36
4 10:45-11:30 muzyka 15
matematyka 42 j. polski 36 j. polski 36 technika 17
5 11:55-12:40 w-f s
biologia G14 j. polski 36 w-f h  
6 12:50-13:35 w-f s
j. polski 36 religia 39 w-f h  
7 13:45-14:30 wdż G18  zaj. z wych. 36
j. niemiecki 33    

zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
inf. - informatyka
w - f - wychowanie fizyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie

5b

5 b

Nr

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00-8:45 inf. 34 / inf. G29 w-f s   matematyka G28 religia 35
2 8:55-9:40 matematyka G28
w-f s matematyka G28 j. polski G27 j. polski G27
3 9:50-10:35 j. polski G27
j. angielski 40 historia G17 plastyka 37 j. niemiecki 33
4 10:45-11:30 j. polski G27 j. angielski 40 technika 17 historia G17 hist. i kult. m.n.n. 33
5 11:55-12:40 j. niemiecki 33
muzyka 15 j. niemiecki 33 biologia G14 w-f h
6 12:50-13:35 geografia G18
matematyka G28 j. polski G28 j. angielski 40 w-f h
7 13:45-14:30
zaj. z wych. G28   religia 35  
8 14:40-15:25          

 

zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
inf. - informatyka
w - f - wychowanie fizyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie

 

5c

5 c

Nr

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00-8:45
matematyka 42 wdż G18 j. polski G27  
2 8:55-9:40 inf. 34 / inf. G29 religia 35 j. niemiecki G16 religia 35 matematyka 42
3 9:50-10:35 historia G17
w-f s j. niemiecki G16 geografia G18 historia G17
4 10:45-11:30 technika 17
w-f s muzyka 38 biologia G14 j. polski G27
5 11:55-12:40 matematyka 42
j. polski G27 j. polski G27 matematyka 42 j. angielski 40
6 12:50-13:35 j. niemiecki G16
j. polski G27 w-f h plastyka 37  j. angielski 40
7 13:45-14:30   zaj. z wych. G27 w-f h j. angielski 40  

 

zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
w - f - wychowanie fizyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie

 

6a

6 a

Nr

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00-8:45 -- / j. angielski 40
religia 35 j. ang 40 / zaj. komp. G29 w-f h j. angielski 40 / --
2 8:55-9:40 matematyka 42
matematyka 42 j. polski 38 w-f h przyroda G14
3 9:50-10:35 j. polski 38
j. niemiecki 33 j. polski 38 matematyka 42 j. polski 38
4 10:45-11:30 przyroda G14
j. niemiecki 33 matematyka 42 j. polski 38 j. polski 38
5 11:55-12:40 historia i społ. 37
w-f s przyroda G14 zaj. techniczne 17 matematyka 42
6 12:50-13:35 religia 35
w-f s plastyka G31 muzyka 38 historia 37
7 13:45-14:30 j. angielski 40 / -- zaj. z wych. 15 zaj. komp. 34 / j. ang. 40 j. niemiecki 33 -- / j. angielski 40
8 14:40-15:25          

 

zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
zaj. komp. - zajęcia komputerowe
zaj. tech - zajęcia techniczne
w - f - wychowanie fizyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie

6b

6 b

Nr

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00-8:45 j. polski G27 wdż G18 matematyka 42 historia i społ. 37 w-f h
2 8:55-9:40 j. polski G27 j. polski G27 j. angielski 40 matematyka 42 w-f h
3 9:50-10:35 matematyka 42
matematyka 42 j. polski G27 j. polski G27 j. polski G27
4 10:45-11:30 przyroda G28
religia 35 przyroda G18 zaj. tech. 17 matematyka 42
5 11:55-12:40 j. angielski 40
j. niemiecki 33 plastyka G31 j. niemiecki 33 przyroda G28
6 12:50-13:35 historia i społ. 37 j. niemiecki 33 zaj. komp. 34 / zaj. komp. G29 religia G31 j. angielski 40
7 13:45-14:30 muzyka 38
zaj. z wych. 16 w-f s    
8 14:40-15:25     w-f s    

 

zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
zaj. komp. - zajęcia komputerowe
zaj. tech - zajęcia techniczne
w - f - wychowanie fizyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie

7a

7 a

Nr

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00-8:45 j. polski 38
historia 37 w-f s fizyka G25 chemia G13
2 8:55-9:40 matematyka G31
matematyka G31 w-f s j. polski 38 geografia G18
3 9:50-10:35 j. angielski 40
chemia G13 j. angielski 40 j. polski 38 historia 35
4 10:45-11:30 j. angielski 40 j. polski 38 matematyka G31 matematyka G31 j. niemiecki G16
5 11:55-12:40 biologia G14
j. niemiecki G16 geografia G18 j. niemiecki G16 j. niemiecki G16
6 12:50-13:35 fizyka G25
j.m.n.- niemiecki G16 j. polski 38 biologia G14 muzyka 15
7 13:45-14:30 plastyka 37
zaj. z wych. 33 religia 35 inf. 34 / inf. G29 w-f h
8 14:40-15:25   dor. zaw. 42   religia 35 w-f h

 

zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
inf. - informatyka
w - f - wychowanie fizyczne
dor. zaw. - doradztwo zawodowe

7b

7 b

Nr

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00-8:45 matematyka G28
chemia G13 w-f h historia G17 j. polski 38
2 8:55-9:40 j. polski 38
geografia G18 w-f h fizyka G25 j. polski 38
3 9:50-10:35 j. angielski G15
j. niemiecki G16 biologia G14 chemia G13 biologia G14
4 10:45-11:30 j. angielski G15 j.m.n. - niemiecki G16 matematyka G28 plastyka 37 geografia G18
5 11:55-12:40 religia 35
matematyka G28 j. polski 38 matematyka G28 muzyka 15
6 12:50-13:35 historia G17
j. polski 38 religia 35 inf. 34 / inf. G29 j. niemiecki G16
7 13:45-14:30 fizyka G25
zaj. z wych. 37 j. angielski 40 j.m.n. - niemiecki G16 w-f s
8 14:40-15:25  wdż G18   dor. zaw. 42
j.m.n. - niemiecki G16 w-f s

zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
inf. - informatyka
w - f - wychowanie fizyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie
dor. zaw. - doradztwo zawodowe

8a

 8 a

 

Nr

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00-8:45 j.m.n.- j.niem. G16 matematyka G28 j. polski 36 j. niemiecki G16
2 8:55-9:40 j.m.n.- j.niem. G16 j. polski 36 geografia G18 matematyka G28 wos G16
3 9:50-10:35 matematyka G28
j. polski 36 w-f h religia G31 matematyka G28
4 10:45-11:30 j. polski 36
chemia G13 w-f h fizyka G25 historia 37
5 11:55-12:40 fizyka G25
historia 37 j. niemiecki G16 j. polski 36 chemia G13
6 12:50-13:35 edb G16
j. angielski G15 wos G16 j. angielski G15 inf. 34 / inf. G29
7 13:45-14:30 w-f s
zaj. z wych. 42 religia G31 j. angielski G15 biologia G14
8 14:40-15:25 w-f s
dor. zaw. 42 j.m.n.- j.niem. G16    

zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
inf. - informatyka
w - f - wychowanie fizyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie
dor. zaw. - doradztwo zawodowe
edb - edukacja dla bezpieczeństwa

 

8b

8 b

Nr

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00-8:45 j. polski 36
j. angielski G15 matematyka G28 wdż G18 geografia G25
2 8:55-9:40 j. polski 36 j. angielski G15 j. niemiecki 33 w-f s religia 35
3 9:50-10:35 biologia G14
fizyka G25 j. niemiecki 33 w-f s wos 16
4 10:45-11:30 matematyka G28
historia 37 chemia G13 matematyka G28 matematyka G28
5 11:55-12:40 edb G16
w-f h historia 37 j. angielski G15 j. polski 36
6 12:50-13:35 chemia G13
w-f h j. polski 36 fizyka G25 j.m.n.- j.niem. 33
7 13:45-14:30 j.m.n.- j.niem. 33
zaj. z wych. G14 wos G16 j. polski 36 j.m.n.- j.niem. 33
8 14:40-15:25 religia 35   dor. zaw. 42 inf. 34 / inf. G29  

 

zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
inf. - informatyka
w - f - wychowanie fizyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie
dor. zaw. - doradztwo zawodowe
edb - edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

8c

 8 c

 

Nr

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00-8:45 matematyka 39
j.m.n.- j.niem. G16 biologia G14 matematyka 39 w-f s
2 8:55-9:40 j. angielski G15
fizyka G25 chemia G13 geografia G18 w-f s
3 9:50-10:35 j. polski 36
wos G17 j. polski 36 j. niemiecki G16 historia 37
4 10:45-11:30 historia 37
j. polski 36 matematyka 39 j. niemiecki G16 j. polski 36
5 11:55-12:40 w-f h
j. polski 36 inf. 34 / inf. G29 fizyka G25 wos G17
6 12:50-13:35 w-f h
matematyka 39 j. angielski G15 religia 35 chemia G13
7 13:45-14:30 religia 35
zaj. z wych. 39 j. angielski G15 edb G17 j.m.n.- j.niem. G16
8 14:40-15:25
dor. zaw. 42     j.m.n.- j.niem. G16

zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
inf. - informatyka
w - f - wychowanie fizyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie
dor. zaw. - doradztwo zawodowe
edb - edukacja dla bezpieczeństwa