facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A

Szanowni Rodzice,

Informuję, że w związku z przedłużającym się remontem hali sportowej, cofnięto zgodę na organizację klasy sportowej na poziomie klas 4 w roku szkolnym 2020/2021. W zbliżającym się roku szkolnym zostały utworzone dwie klasy czwarte (kl. 4A - 24 uczniów i kl. 4B - 25 uczniów). W kl. 4A zwiększono liczbę zajęć sportowych realizowanych w ramach OSPR w celu rozwijania aktywności sportowej uczniów i rozbudzania zainteresowania piłką ręczną.

W załączeniu listy uczniów kl. czwartych.

Dyrektor PSP w Zawadzkiem Beata Brzezińska

4a

4b

KALENDARZ

w tym:

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2.11.2020r. (poniedziałek) - Dzień zaduszny

12,13 listopada 2020r. (czwartek, piątek) 2020r.

25-27.05.2021r . - Egzamin ósmoklasisty

4.06.2021r. - piątek po Bożym Ciele

W dni wolne od zajęć edukacyjnych świetlica jest czynna od godz. 6.50 do 15.30.