facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A

Ponieważ zgodnie z decyzją MEN od poniedziałku, 25 maja 2020 r., w szkołach przywracane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki dla klas 1-3 oraz konsultacje dla uczniów klas 8, a od 1 czerwca 2020 r. także konsultacje dla uczniów kl. 4 - 7, informujemy że:

 

• na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze mogą przyjść uczniowie po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie szkoły i u wychowawcy, a na konsultacje u nauczyciela danego przedmiotu;

• czas pracy świetlicy, biblioteki oraz harmonogram konsultacji będzie dostępny na stronie internetowej szkoły;

• do szkoły może przyjść tylko osoba zdrowa, nie przebywająca na kwarantannie, czy w izolacji;

• do budynku szkolnego wchodzimy tylko głównym wejściem od ul. Opolskiej z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności (zakrycie nosa i ust, dystans społeczny, dezynfekcja rąk).

• ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, rodzice i osoby przyprowadzające uczniów wchodzą jedynie do przedsionka szkoły;

• nauczyciele nadal będą prowadzić zajęcia edukacyjne na odległość;

• uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów; dzieci przynoszą podręczniki i ćwiczenia, zeszyty przedmiotowe, piórnik z przyborami (młodsze dzieci: klej, nożyczki i ewentualnie materiały wskazane przez nauczyciela prowadzącego);

• rodzice powinni zapewnić dziecku drugie śniadanie oraz napoje do picia;

• z sal pozabierane są zabawki, pomoce, dywany, itp., czyli wszystko to, czego nie da się wyprać, zdezynfekować;

• przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych będą także korzystać z terenu przyszkolnego, w tym placu zabaw;

• w pierwszych dniach nie planujemy gotowania obiadów;

• w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących, w szczególności
w służbach medycznych, w policji, w handlu, w usługach;

• podczas zajęć i konsultacji niezbędne będzie zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m;

• warunkiem przyjęcia ucznia na zajęcia lub konsultacje jest wypełnienie przez obojga rodziców (jeśli nikt nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej):

- deklaracji (załącznik 2a): TUTAJ

i

- oświadczenia (załącznik 1): TUTAJ

 

Szczegółowe informacje zawarte są:

w Procedurach bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem: TUTAJ

 


Harmonogram konsultacji dla klas ósmych: TUTAJ

Plan zajęć opiekuńczo - wychowawczych z elementami dydaktyki dla kl.1-3: TUTAJ

Harmonogram konsultacji dla klas 4-8 (od 1 czerwca): TUTAJ

 

Informacje dotyczące pracy biblioteki (harmonogram, procedury, oddawanie książek): TUTAJ