facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A

Od 11 maja 2020 r. rozpoczynamy w naszej szkole stopniowe wprowadzanie lekcji online z wykorzystaniem Office 365 dla Edukacji. Jest to darmowa usługa, która jest zintegrowana z e-dziennikiem UONET i zawiera aplikację Microsoft Teams, która łączy elementy komunikacji i współpracy. Umożliwia udostępnianie treści uczniom, prowadzenie wspólnych notesów, przypisywanie zadań i nadawanie ocen. Uczniowie na zajęciach informatyki otrzymali loginy do aktywacji konta na Office 365. Prosimy o jak najszybsze zalogowanie się uczniów na platformie. Informacje o tym kiedy będą się odbywać lekcje online w aplikacji Teams przekażą nauczyciele uczący danego przedmiotu. Taka forma kontaktu uczniów z nauczycielami ułatwi im pracę oraz odciąży rodziców. Nadal pracujemy według planu lekcji, a w czasie, gdy zajęcia nie będą odbywały się zdalnie uczeń pracuje samodzielnie wykonując, przydzielone przez nauczyciela, zadania i kontaktując się z nim w razie potrzeby poprzez e-dziennik lub aplikację MsTeams. Nauczyciel jest dostępny i służy w tym czasie wsparciem i pomocą.

 

Regulamin korzystania z platformy Office 365 dla Edukacji
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem - TUTAJ

 

Poradnik dla Uczniów (i Rodziców): https://www.youtube.com/playlist?list=PL6-3bqqH2ks6AQMrzBMKia6V8TK_0TdtJ

 

Instalacja Ms Teams: https://www.youtube.com/watch?v=uDpk3yVTBhI

Nauczanie zdalne: https://www.youtube.com/watch?v=nMrTxCMwN-8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=hyHg4l4fFdQ

 

KALENDARZ

w tym:

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2.11.2020r. (poniedziałek) - Dzień zaduszny

12,13 listopada 2020r. (czwartek, piątek) 2020r.

25-27.05.2021r . - Egzamin ósmoklasisty

4.06.2021r. - piątek po Bożym Ciele

W dni wolne od zajęć edukacyjnych świetlica jest czynna od godz. 6.50 do 15.30.