facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy –Prawo oświatowe

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

 

INFORMATORY:

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z biologii od roku szkolnego 2021/2022

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z geografii od roku szkolnego 2021/2022

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z chemii od roku szkolnego 2021/2022

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z fizyki od roku szkolnego 2021/2022

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z historii od roku szkolnego 2021/2022

oraz:

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego od roku szkolnego 2018/2019

 

Więcej informacji na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

KALENDARZ

w tym:

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2.11.2020r. (poniedziałek) - Dzień zaduszny

12,13 listopada 2020r. (czwartek, piątek) 2020r.

25-27.05.2021r . - Egzamin ósmoklasisty

4.06.2021r. - piątek po Bożym Ciele

W dni wolne od zajęć edukacyjnych świetlica jest czynna od godz. 6.50 do 15.30.