facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A

KADRA PEDAGOGICZNA:

 

mgr Beata Brzezińska dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne, kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki
mgr Katarzyna Sztęborowska wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna, terapeuta pedagog i pedagog specjalny z zakresu oligofrenopedagogiki
mgr Bożena Baranowska wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
mgr Danuta Bartosik edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy; pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym, diagnoza i terapia pedagogiczna
ks. mgr Joachim Bomba religia
mgr Alicja Dusza matematyka
mgr Barbara Dylong język niemiecki, WOS, "Edukacja dla bezpieczeństwa"
mgr Justyna Głaba język angielski
mgr Marzena Jaskólska wychowawca świetlicy, zajęcia logopedyczne 
mgr Irena Kazuch język angielski
mgr Małgorzata Kozioł fizyka, chemia
ojciec mgr Wiktor Lata religia
mgr Joanna Lońska biblioteka, plastyka
mgr Grażyna Machelska edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wychowania przedszkolnego, kwalifikacje z zakresu: oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej oraz edukacji integracyjnej
mgr Dorota Malik biblioteka, historia
mgr Bożena Matusiak edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna z oligofrenopedagogiką i terapią pedagogiczną, wychowanie przedszkolne
mgr Janusz Matusiak język niemiecki, informatyka
mgr Barbara
Michael-Konarska
pedagog, socjoterapeuta
mgr Aleksandra Morawiec-Firuta język polski, historia
mgr Łukasz Morzyk w-f / zajęcia sportowe
mgr Bożena Nawrot matematyka
mgr Róża Paprotna matematyka
mgr Beata Pasiut język polski, kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej
mgr Joanna Podwińska - Kolibaba język niemiecki
mgr Małgorzata Rabicka język polski, muzyka, kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki
mgr Izabela Riedel-Nożownik przyroda, geografia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Bogusław Salachna informatyka/zajęcia komputerowe, technika/zajęcia techniczne, historia
mgr Jadwiga Salachna edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe/edukacja informatyczna, diagnoza i terapia pedagogiczna
mgr Marek Skrabania język angielski, informatyka
mgr Iwona Sławska edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika
mgr Anna Stranc wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
mgr Krystyna Wala edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, wychowawca świetlicy
Dominika Wacławek edukacja wczesnoszkolna
mgr Grażyna Winkler edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowe z muzyką, muzyka i plastyka z elementami arteterapii, pedagogika specjalna z oligofrenopedagogiką i terapią pedagogiczną, bibliotekoznawstwo
mgr Jolanta Zajączkowska przyroda, biologia, chemia, kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki
mgr Małgorzata Żuchowska edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki, terapia pedagogiczna

 

 

 

 

KALENDARZ

w tym:

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2.11.2020r. (poniedziałek) - Dzień zaduszny

12,13 listopada 2020r. (czwartek, piątek) 2020r.

25-27.05.2021r . - Egzamin ósmoklasisty

4.06.2021r. - piątek po Bożym Ciele

W dni wolne od zajęć edukacyjnych świetlica jest czynna od godz. 6.50 do 15.30.