facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A

Tylko drzewom w lesie wszystko można powiedzieć…

    W dniu 7.02.2017r. w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się IX Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”. Organizatorami konkursu byli PSP w Zawadzkiem, Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie, a pod względem technicznym wspomagał GOSiT w Zawadzkiem.

    Do konkursu zgłosiło się 67 uczestników z 18 placówek oświatowych: PP Nr2 w Zawadzkiem, PP Nr3 w Zawadzkiem, PP w Kielczy i PP w Żędowicach, PSP Nr1 w Kolonowskiem, PSP Staniszcze Małe-Spórok, PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3, NSP w Bzinicy Starej, PSP Jemielnica, PSP Zawadzkie, ZSG w Żędowicach (SP i Gimnazjum), ZSG w Kielczy (SP), ZS (SP i Gimnazjum) w Krupskim Młynie, PG Nr1 w Zawadzkiem, PG w Kolonowskiem, ZSP w Zawadzkiem. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem i popularnością.

    Główne cele konkursu to: rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów, stworzenie uczniom możliwości prezentacji umiejętności recytacji na podstawie znanych utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa, nauka zdrowej rywalizacji, rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

    Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Dyrektor PSP Beata Brzezińska, Prezes TPL Maria Andrzejewska i Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie Grzegorz Furmański.

    Uczestnicy wystąpili czterech kategoriach: I - przedszkola, II - kl. 1-3 szkoły podstawowej, III - kl.4-6 szkoły podstawowej i IV - szkoły ponadpodstawowe. Jury 6-osobowe (przedstawiciel Nadleśnictwa Zawadzkie, TPL „Dolina Małej Panwi”, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej z PSP Zawadzkie, nauczyciele poloniści) oceniało recytacje uczestników, biorąc pod uwagę następujące kryteria: wybór utworu literackiego zgodnie z tematyką i celami konkursu, dykcja i intonacja, opanowanie tekstu na pamięć i interpretację, dobór środków przekazu artystycznego, ogólne wrażenie artystyczne. Poziom wykonania utworów był bardzo wysoki. Młodzi artyści sięgali zarówno po   utwory znanych autorów opisujących piękno otaczającej nas przyrody, byli też tacy, którzy prezentowali własną twórczość poetycką. Niektórzy występowali w pięknych strojach, wykorzystując „leśne” rekwizyty i podkład muzyczny. Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie, ale ostatecznie przyznała:

    w młodszej grupie wiekowej:
KATEGORIA: PRZEDSZKOLE

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji 
- Martyna Skorzycka    PP Nr 2 z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem
   
II miejsce  
- Paulina Kłaptocz    PP Nr 2 z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem
   
III miejsce  
- Lena Rózga    PP Nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem
   
Wyróżnienia  
- Karolina Szłapa    PP Nr 2 z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem
- Jan Płaszewski    PP Żędowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE Kl. I-III

 I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji
- Agata Żurawska    PSP Jemielnica
   
II miejsce  
Wiktoria Winkler    PSP Zawadzkie
   
III miejsce  
Pola Markowska    PSP Nr1 Kolonowskie
   
Wyróżnienia  
Laura Jałowiecka    PSP Staniszcze Wielkie- Kolonowskie 3
Natalia Skolik    PSP Zawadzkie

 

    w starszej grupie wiekowej:
KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV-VI

 I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji
- Natalia Stranc
   PSP Zawadzkie
   
II miejsce  
Rafał Sowa    NSP Bzinica Stara
   
III miejsce  
Emilia Klonz    PSP Zawadzkie
   
Wyróżnienia  
Patrycja Walczak    PSP Staniszcze Małe-Spórok
Małgorzata Ludwig    PSP Zawadzkie

 

KATEGORIA: GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

 I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji
- Adam Koźlik
   ZSG Żędowice
   
II miejsce  
- Patryk Wiertel    PG nr1 w Zawadzkiem
   
III miejsce  
Maria Sobol     ZS Krupski Młyn
   
Wyróżnienia  
Martina Sowa    ZSP Zawadzkie
Martyna Pyttel    ZSG Żędowice

 

    Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych oraz upominki dla uczestników ufundowali: Nadleśnictwo Zawadzkie, Rada Rodziców PSP Zawadzkie, TPL „Dolina Małej Panwi”.

    Była to kolejna wspaniała impreza z zakresu edukacji leśno-przyrodniczej i polonistycznej, jednocześnie integrująca dzieci, młodzież, nauczycieli szkół różnego szczebla i przedszkoli z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie. Sala widowiskowa kinoteatru pełna widzów. Konkurs wzbogaciła prezentacja multimedialna o tematyce przyrodniczej i filmiki prezentujące popisy uczestników konkursów z wcześniejszych lat przygotowane przez p. Jolantę Zajączkowską, nauczycielkę przyrody z PSP Zawadzkie, natomiast czas oczekiwania na wyniki wypełniły występy uczniów z PSP Zawadzkie pod kierunkiem Małgorzaty Rabickiej. Duże podziękowania należą się zaangażowanej grupie nauczycieli z PSP w Zawadzkiem, Zarządowi TPL, pracownikom Nadleśnictwa, opiekunom grup i wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i organizację konkursu.


Maria Andrzejewska

KALENDARZ

w tym:

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2.11.2020r. (poniedziałek) - Dzień zaduszny

12,13 listopada 2020r. (czwartek, piątek) 2020r.

25-27.05.2021r . - Egzamin ósmoklasisty

4.06.2021r. - piątek po Bożym Ciele

W dni wolne od zajęć edukacyjnych świetlica jest czynna od godz. 6.50 do 15.30.