facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A

Misja Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem

rok szkolny 2019/2020

 

Rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności.

Nauczenie ogólnej kultury.

Nauczenie uczenia się.

Przygotowanie możliwie największej liczby uczniów do dalszej nauki.

Rozwijanie poczucia solidarności i pomagania sobie nawzajem.