facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A

Misja Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem

rok szkolny 2019/2020

 

Rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności.

Nauczenie ogólnej kultury.

Nauczenie uczenia się.

Przygotowanie możliwie największej liczby uczniów do dalszej nauki.

Rozwijanie poczucia solidarności i pomagania sobie nawzajem.

 
KALENDARZ

w tym:

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2.11.2020r. (poniedziałek) - Dzień zaduszny

12,13 listopada 2020r. (czwartek, piątek) 2020r.

25-27.05.2021r . - Egzamin ósmoklasisty

4.06.2021r. - piątek po Bożym Ciele

W dni wolne od zajęć edukacyjnych świetlica jest czynna od godz. 6.50 do 15.30.