bippFacebookicon1

 

 

 

 

 

 

 

A A A

Harmonogram spotkań Rady Rodziców
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem:

 

L.p. Termin spotkania Tematyka
1. 20.11.2018r. Podsumowanie zrealizowanych zadań:
- Festyn Rodzinny
- obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości
- Dzień Edukacji Narodowej
- andrzejki
Omówienie spraw związanych z organizacją zabawą dla rodziców i przyjaciół szkoły (pisma do sponsorów).
2. 18.12.2018r. Podsumowanie zrealizowanych zadań :
- Święto Szkoły
- mikołajki,
- konkursy szkolne i pozaszkolne
Przygotowania do zabawy dla rodziców i przyjaciół szkoły (podział zadań).
3. 16.01.2019r. Pakowanie fantów przed zabawą.
4. 19.03.2019r. Podsumowanie zrealizowanych zadań:
- zabawy dla rodziców i przyjaciół szkoły
- bali noworocznych grup wiekowych
- konkursów przedmiotowych
- Rejonowego Konkurs Recytatorskiego „Las w poezji”
-organizacja komersu dla uczniów kl. VIII
5. 4.06.2019r. Podsumowanie działalności RR
Analiza wydatków
Zakończenie konkursu „Ranking klas”
Zaopiniowanie zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkol. 2019/20.
Zaopiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
6. 27.08.2019r. Wybór firmy ubezpieczeniowej.

 

 NUMER KONTA RADY RODZICÓW:

91 89 09 0006 2000 0002 1829 0001