facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A

Propozycje gier i zabaw, które uczniowie mogą wykorzystać w domu w czasie pandemii. Stopniowo będą pojawiały się nowe propozycje. Zapraszamy!

https://rysopisy.eduzabawy.com/gry-i-zabawy/

 


Świetlica szkolna jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 6.50 – 15.00.

 

 


Odpłatność za obiady i herbatę przyjmuje pani Marzena Jaskólska.

 

Opłatę można również uregulować w księgowości.

Przypominamy rodzicom, że opłatę za obiady i herbatę należy uiścić do 20-go dnia danego miesiąca.

Przypominamy również, że nieobecności ucznia na obiedzie należy zgłaszać u wychowawcy świetlicy lub telefonicznie w sekretariacie szkoły z jednodniowym wyprzedzeniem. Odliczenia uzyskuje się od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności. Obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka na obiadach spoczywa na rodzicach. Jeśli rodzic nie dopełni tego obowiązku, nie będzie podstaw do odliczeń (Regulamin Stołówki Szkolnej).


RAMOWY ROZKŁAD DNIA


6.50 – 8.00 – zajęcia wg zainteresowań własnych uczniów (indywidualne i zespołowe)

8.00 – 9.40 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z grupą świetlicową wg planu pracy świetlicy, udzielanie pomocy w nauce

9.40 – 9.50 – przerwa śniadaniowa: wydawanie herbaty, mleka i przetworów mlecznych, owoców i warzyw – w ramach „Programu dla szkół” – „Zdrowe nawyki żywieniowe”

9.50 – 11.00 – zajęcia indywidualne, udzielanie pomocy w nauce

11.00 – 11.50 – przerwa obiadowa (spożywanie obiadu, porządkowanie sali)

11.50 – 12.35 – zajęcia indywidualne, udzielanie pomocy w nauce

12.35 – 12.50 – przerwa obiadowa (spożywanie obiadu, porządkowanie sali); wydawanie herbaty

12.50 – 13.35 – odrabianie zadań domowych z pomocą i pod kontrolą wychowawców

13.35 – 14.30 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z grupą świetlicową wg planu pracy świetlicy

14.30 – 15.00 – zajęcia wg zainteresowań własnych uczniów (indywidualne i zespołowe)

W razie potrzeby RAMOWY ROZKŁAD DNIA może ulec zmianie.


Nasza szkoła realizuje „Program dla szkół” – Zasady zdrowego żywienia wprowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Program obejmuje uczniów klas I – V, którzy otrzymują owoce, warzywa oraz mleko i jego przetwory. Celem programu jest promocja zdrowego odżywiania. Program zawiera materiały edukacyjne dla nauczycieli oraz dla rodziców i dzieci. Zachęcamy do odwiedzania strony: http://www.programdlaszkol.org/ gdzie rodzice znajdą wskazówki, pomysły i porady dotyczące m.in. właściwego komponowania diety, wartości odżywczych produktów spożywczych, zasad zdrowego żywienia, zasad ograniczania marnowania żywności oraz przepisy na smaczne dania, które mogą przygotować wspólnie z dziećmi.


ekologia swietlica