facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A

Świetlica szkolna jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 6.50 – 15.00.

 


Opłata za obiady:

UWAGA

Informujemy rodziców i uczniów, że od 1.01.2020r. wzrasta odpłatność za obiad w stołówce szkolnej z kwoty 3,70 zł na kwotę 4,00 zł.


Odpłatność za obiady i herbatę przyjmuje pani Marzena Jaskólska.

 

Opłatę można również uregulować w księgowości – pokój nr 5.

Przypominamy rodzicom, że opłatę za obiady i herbatę należy uiścić do 20-go dnia danego miesiąca.

Przypominamy również, że nieobecności ucznia na obiedzie należy zgłaszać u wychowawcy świetlicy lub telefonicznie w sekretariacie szkoły z jednodniowym wyprzedzeniem. Odliczenia uzyskuje się od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności. Obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka na obiadach spoczywa na rodzicach. Jeśli rodzic nie dopełni tego obowiązku, nie będzie podstaw do odliczeń (Regulamin Stołówki Szkolnej).


RAMOWY ROZKŁAD DNIA


6.50 – 8.00 – zajęcia wg zainteresowań własnych uczniów (indywidualne i zespołowe)
8.00 – 11.00 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z grupą świetlicową wg planu pracy świetlicy
9.40 – 9.50 – przerwa na wydawanie herbaty, mleka, owoców i warzyw – w ramach "Programu dla szkół - owoce i mleko"
11.00 – 12.40 – przerwa obiadowa (spożywanie obiadu, porządkowanie sali)
12.40 – 12.50 – przerwa na wydawanie herbaty i mleka
12.50 – 13.45 – odrabianie zadań domowych z pomocą i pod kontrolą wychowawców
13.45 – 14.30 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z grupą świetlicową wg planu pracy świetlicy
14.30 – 15.00 – zajęcia wg zainteresowań własnych uczniów (indywidualne i zespołowe)
W razie potrzeby RAMOWY ROZKŁAD DNIA może ulec zmianie.


ZBIERAMY
MAKULATURĘ,
ZUŻYTE BATERIE
ORAZ PLASTIKOWE
ZAKRĘTKI
 

ekologia

ŚWIETLICA SZKOLNA
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. 6.50 – 15.00