facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A

Warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

„Wychowanie bez błędów jest mitem. Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem. Przeciwnie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców. Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawiania błędów oraz poszukiwania odpowiedzi”.

J.G. Woititz

„Na sukces najbardziej mogą liczyć ci rodzice, którzy przyznają się do popełnionych błędów własnym dzieciom – to najlepsza i najprostsza metoda dotarcia do ich serc.

J. Taylor

 

 

Pedagog Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem przypomina, że od 05.11.2019r. w naszej szkole rozpoczynają się warsztaty „Szkoły dla rodziców i wychowawców” - realizowane przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

„Szkoła dla rodziców..” zakłada około 40 godzin zajęć. Jest to cykl cotygodniowych 10-12 spotkań trwających 3-4 godzin. Na pierwszym spotkaniu (na pewno w godzinach popołudniowych - dokładną godzinę podam wkrótce) będą mogli Państwo ustalić dokładny czas i godziny spotkań.

Zajęcia mają na celu m.in. przybliżenie rodzicom praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi, reagowania w sytuacjach trudnych, prawidłowej komunikacji.

Barbara Michael - Konarska


 Tematy, jakie będą podejmowane na zajęciach - TUTAJ