facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A

W bieżącym roku nasza szkoła wzięła udział w XI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który odbywał się w dniach 21 - 25.10.2019 pod hasłem: „Pasja, profesja, powołanie.”

W ramach OTK odbyły się zajęcia warsztatowe z uczniami klas ósmych prowadzone przez doradcę zawodowego Panią Irenę Niewęgłowską z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich. Zajęcia miały na celu zaznajomienie uczniów z zawodami na rynku pracy oraz zwrócenie szczególnej uwagi na uwarunkowania wyboru danego zawodu i zakresu predyspozycji związanych z tym wyborem.

Ponadto, zostaliśmy zaproszeni do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem , gdzie nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach, podczas których poznali specyfikę zawodu informatyka.

Tydzień Kariery wpisał się już w październikową tradycję naszej szkoły. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy wsparli szkołę w organizacji tego przedsięwzięcia.

Barbara Dylong