Facebook szkoły          Logowanie

logo3

A A A

 Plan aktualny od 4.09.2017r.

 Plan aktualny od 4.09.2017r.

4a

4 a

Nr

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00-8:45 technika 17  j. angielski 35 muzyka 40 matematyka 42  
2 8:55-9:40 plastyka 37 przyroda 33 j. niemiecki 16 j. polski 36 j. polski 36
3 9:50-10:35 matematyka 42 w-f h j. polski 36 j. polski 36 inf. G / inf. 34
4 10:45-11:30 j. niemiecki 16 w-f h matematyka 42 przyroda 18G matematyka 42
5 11:55-12:40 j. niemiecki 16 religia 42 historia 38 w-f s j. angielski 40
6 12:50-13:35   j. polski 36 religia 38 w-f s j. angielski 39
7 13:45-14:30   zaj. z wych. 36  wdż 33    

 

zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
inf. - informatyka
zaj. tech. zajęcia techniczne
w - f - wychowanie fizyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie

4b

4 b

Nr

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00-8:45     zaj. tech. 17 przyroda 18G  
2 8:55-9:40 inf. G / inf. 34 j. niemiecki 16 matematyka 39 j. polski 38 j. polski 38
3 9:50-10:35 przyroda 18G j. niemiecki 16 j. polski 38 j. polski 38 j. angielski 35
4 10:45-11:30 matematyka 39 j. polski 38 historia 37 matematyka 39 matematyka 39
5 11:55-12:40 j. angielski 35 religia 35 j. angielski 35 w-f h religia 35
6 12:50-13:35 w-f s muzyka 40   w-f h plastyka 37
7 13:45-14:30 w-f s zaj. z wych. 35   j. niemiecki 16   

 

zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
inf. - informatyka
zaj. tech. zajęcia techniczne
w - f - wychowanie fizyczne

4c

4 c

 

Nr

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00-8:45 plastyka 37 wdż 33 matematyka 42 j. angielski 35 j. angielski 35 
2 8:55-9:40 religia 35 j. polski 38 j. polski 38 matematyka 42 religia 35
3 9:50-10:35 inf. G / inf. 34 zaj. tech. 17 przyroda 33 w-f s przyroda 33
4 10:45-11:30 j. polski 38 j. angielski 35 j. niemiecki 16  w-f s j. polski 38
5 11:55-12:40 matematyka 42 w-f h j. niemiecki 16  historia 37 matematyka 42
6 12:50-13:35 j. niemiecki 16  w-f h  muzyka 40 j. polski 38  
7 13:45-14:30   zaj. z wych. 38      

zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
inf. - informatyka
zaj. tech. zajęcia techniczne
w - f - wychowanie fizyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie

5a

5 a

Nr

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00-8:45 j. ang. 40 / -    - / j. ang. 33 w-f s  j. ang.40/zaj. komp.34
2 8:55-9:40 j. polski 15 matematyka 42 zaj. tech. 17 w-f s historia 37
3 9:50-10:35 j. polski 15 w-f h matematyka 42 przyroda 18G matematyka 42
4 10:45-11:30 matematyka 42 w-f h j. polski 15 j. polski 15 religia 35
5 11:55-12:40 przyroda 18G j. niemiecki 16 plastyka 37 j. niemiecki 16  j. polski 15
6 12:50-13:35  muzyka 15 j. niemiecki 16 religia 35 matematyka 42 przyroda 33
7 13:45-14:30 - / j. ang. 40  zaj. z wych. 15 j. ang. 40 / - zaj. komp.34/j. ang.40
8 14:40-15:25          

 

zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
zaj. komp. - zajęcia komputerowe
zaj. tech - zajęcia techniczne
w - f - wychowanie fizyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie

 

5b

5 b

Nr

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00-8:45 w-f h  j. niemiecki 16 j. polski 38  zaj.komp. 34 / -  j. polski 38
2 8:55-9:40 w-f h religia 35 matematyka 42 j. niemiecki 16  matematyka 42
3 9:50-10:35 j. angielski 40 matematyka 42 j. angielski 40  plastyka 37 j. niemiecki 16 
4 10:45-11:30 historia 37 zaj. tech. 17 j. angielski 40 matematyka 42 muzyka 40
5 11:55-12:40 j. polski 38 j. polski 38 przyroda 33  przyroda 18G przyroda 33 
6 12:50-13:35 matematyka 42 j. polski 38 w-f s religia 42
7 13:45-14:30    zaj. z wych. 16 w-f s - / zaj. komp.  34  

 

zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
zaj. komp. - zajęcia komputerowe
zaj. tech - zajęcia techniczne
w - f - wychowanie fizyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie

 

6a

6 a

Nr

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00-8:45 religia 35  matematyka 42 j. niemiecki 16 j. angielski 40 matematyka 42
2 8:55-9:40 matematyka 42 historia 37 muzyka 15 j. angielski 40 j. niemiecki 16
3 9:50-10:35 j. niemiecki 16  j. angielski 40 w-f h j. polski 15 j. polski 15
4 10:45-11:30 zaj.komp.G / zaj.komp.34 przyroda 14G w-f h przyroda G14 w-f s
5 11:55-12:40 j. polski 15 j. polski 15 matematyka 42 matematyka 42 w-f s
6 12:50-13:35 przyroda 14G religia 35  j. polski 15 zaj. tech. 17 historia 36
7 13:45-14:30    zaj. z wych. 40 j. polski 35  wł. hist. i kult. 16 plastyka 37

 

zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
zaj. komp. - zajęcia komputerowe
zaj. tech - zajęcia techniczne
w - f - wychowanie fizyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie

6b

6 b

Nr

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00-8:45 j. polski 15 j. polski 15 matematyka 39 j. polski 15 przyroda 14G
2 8:55-9:40 j. angielski 40 j. polski 15 j. angielski 40 historia 37 j. angielski 40
3 9:50-10:35 w-f s przyroda 13G zaj.komp.34 / zaj.komp.G j. niemiecki 16 matematyka 39
4 10:45-11:30 w-f s j. niemiecki 16 zaj.tech. 17 j. niemiecki 16 j. polski 15
5 11:55-12:40 matematyka 39 matematyka 39 j. polski 15 matematyka 39 w-f h
6 12:50-13:35  historia 37 muzyka 15 przyroda 14G religia 35 w-f h
7 13:45-14:30  wdż G 26  zaj. z wych. 37 religia 35 plastyka 37 wł. hist. i kult. 16

 

zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
zaj. komp. - zajęcia komputerowe
zaj. tech - zajęcia techniczne
w - f - wychowanie fizyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie

7a

7 a

Nr

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00-8:45 j. polski 36 j. niemiecki G w-f h j. polski 36 historia 37
2 8:55-9:40 j. polski 36 j. niemiecki G w-f h biologia G 14 muzyka 15
3 9:50-10:35 matematyka 39 matematyka 39 matematyka 39 inf. G / inf. 34 j. polski 36
4 10:45-11:30 fizyka G 25 j. polski 36 j. angielski G 18 j. niemiecki G geografia G 18
5 11:55-12:40 j. angielski G 18 chemia G 13 j. angielski G 18 j. niemiecki G chemia G 13
6 12:50-13:35 geografia G 18 biologia G 14 fizyka G 25 historia 37 j. niemiecki 16
7 13:45-14:30  plastyka 37 zaj. z wych. 42 religia 42 matematyka 39 w-f s
8 14:40-15:25    wdż 33 religia 42 w-f s

 

zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
inf. - informatyka
w - f - wychowanie fizyczne
dor. zaw. - doradztwo zawodowe

7b

7 b

Nr

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00-8:45 j. niemiecki 16 chemia G 13 j. polski 36 j. angielski G 18 j. polski 36
2 8:55-9:40 j. niemiecki 16 j. angielski G 18 geografia G 18 j. angielski G 18 matematyka 39
3 9:50-10:35 fizyka G 25 j. polski 36 w-f h matematyka 39 biologia G 14
4 10:45-11:30 j. polski 36 matematyka 39 w-f h inf. G/ inf. 34 j. polski 36
5 11:55-12:40 biologia G 14 w-f s fizyka G 25 chemia G 13 historia 37
6 12:50-13:35 matematyka 39 w-f s historia 37 geografia G 18 religia 35
7 13:45-14:30 muzyka 15 zaj. z wych. 14 j. niemiecki G religia 35 j. niemiecki G
8 14:40-15:25   j. niemiecki G plastyka 37  

zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
inf. - informatyka
w - f - wychowanie fizyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie
dor. zaw. - doradztwo zawodowe

7c

 7 c

 

Nr

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00-8:45 matematyka 39 historia 37 w-f h matematyka 39 muzyka 15
2 8:55-9:40 geografia G 18 chemia G 13 w-f h geografia G 18 chemia G 13
3 9:50-10:35 j. polski 36 j. angielski G 18 j. niemiecki G 16 j. angielski 40 historia 37
4 10:45-11:30 biologia G 14 j. angielski G 18 fizyka G 25 j. polski 36 j. niemiecki G 16
5 11:55-12:40 j. niemiecki G 16 j. polski 36 j. polski 36 j. polski 36 j. niemiecki G 16
6 12:50-13:35 j. niemiecki G 16 matematyka 39 matematyka 39 biologia G 14 fizyka G 25
7 13:45-14:30 inf. G/ inf. 34 zaj. z wych. 39 plastyka 37 w-f s religia 35
8 14:40-15:25  wdż G18  koło mat. religia 35 w-f s  

zaj. z wych. – zajęcia z wychowawcą
inf. - informatyka
w - f - wychowanie fizyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie
dor. zaw. - doradztwo zawodowe