facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A

Zajęcia pozalekcyjne organizowane w PSP w Zawadzkiem w roku szkolnym 2020/21

zajęcia logopedyczna 1 (B. Brzezińska)
zajęcia logopedyczne 2 (B. Brzezińska)
zajęcia logopedyczne 3 (B. Brzezińska)
zajęcia logopedyczna 4 (M. Jaskólska)
zajęcia logopedyczne 5 (M. Jaskólska)
zajęcia logopedyczne 6 (M. Jaskólska)
zajęcia logopedyczna 7 (M. Jaskólska)
zajęcia logopedyczne 8 (M. Jaskólska)
zajęcia logopedyczne 9 (M. Jaskólska)
zajęcia logopedyczne 10 (M. Jaskólska)
zajęcia logopedyczna 11 (M. Jaskólska)
zajęcia logopedyczne 12 (M. Jaskólska)
zajęcia logopedyczne 13 (M. Jaskólska)
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.1 (G. Winkler)
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.2 (I. Sławska)
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.3 (J. Salachna)
indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.3 (G. Winkler)
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.4 (B. Pasiut)
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.5 (B. Pasiut)
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.6 (B. Pasiut)
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.7 (B. Pasiut)
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.8 (B. Pasiut)
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego kl. 4 (E. Piekacz)
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego kl. 5 (B. Pasiut)
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego kl. 6 (A. Morawiec)
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego kl. 7 (E. Piekacz)
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego kl. 8 (M. Rabicka)
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. 4 (R. Paprotna)
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. 5 (B. Nawrot)
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. 6 (B. Nawrot)
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. 7 (A. Dusza)
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. 8 (R. Paprotna)
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego (I. Kazuch)
zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne 1 (B. Michael-Konarska)
zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne 2 (B. Michael-Konarska)
zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne 3 (B. Michael-Konarska)
zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się (B. Michael-Konarska)
koło informatyczne kl. 1a (J. Salachna)
koło informatyczne kl. 3a (J. Salachna)
koło informatyczne kl. 3b 1 grupa (J. Salachna)
koło informatyczne kl. 3b 2 grupa (J. Salachna)
koło rozwijające zainteresowania uczniów kl. 1b (G. Winkler)
koło rozwijające zainteresowania uczniów kl. 2a (I. Sławska)
koło teatralne kl. 2b ( G. Machelska)
koło rozwijające zainteresowania uczniów kl. 2c (K. Wala)
koło rozwijające zainteresowania uczniów kl. 3a (D. Bartosik)
koło matematyczne kl. 4 (R. Paprotna)
koło matematyczne kl. 5 (A. Dusza)
koło matematyczne kl. 6 (B. Nawrot)
koło matematyczne kl. 7 (B. Nawrot)
koło matematyczne kl. 8 (R. Paprotna)
koło informatyczne kl. 4 (J. Matusiak)
koło j. angielskiego kl. 6 (M. Skrabania)
koło j. angielskiego kl. 7 (I. Kazuch)
koło j. polskiego kl. 7 (E. Piekacz)
koło koło astronomiczne kl. 8 (R. Trzciński)
zajęcia z języka polskiego dla powracających z zagranicy kl. 4a (E. Piekacz)
zajęcia z języka polskiego dla powracających z zagranicy kl. 5a (B. Pasiut)
zajęcia z języka polskiego dla powracających z zagranicy kl. 7a (B. Pasiut)
zajęcia z języka polskiego dla powracających z zagranicy kl. 8b (M. Rabicka)
zajęcia sportowe ASPR (Ł. Morzyk)

 

zajęcia rewalidacyjne kl. 2a (G. Machelska)
zajęcia rewalidacyjne kl. 3a (B. Matusiak)
zajęcia rewalidacyjne kl. 7c (B. Dylong)

KALENDARZ

w tym:

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2.11.2020r. (poniedziałek) - Dzień zaduszny

12,13 listopada 2020r. (czwartek, piątek) 2020r.

25-27.05.2021r . - Egzamin ósmoklasisty

4.06.2021r. - piątek po Bożym Ciele

W dni wolne od zajęć edukacyjnych świetlica jest czynna od godz. 6.50 do 15.30.