facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A

Program "Aktywna tablica"

- podsumowanie działań na terenie naszej szkoły

 

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu „Aktywna tablica”. Program ten przewiduje dofinansowanie szkół podstawowych na zakup nowoczesnych pomocy naukowych. Dzięki temu nasza placówka otrzymała dwie tablice interaktywne, każda z projektorem ultrakrótkoogniskowym i głośniki – do sal 42 i 25.

Na terenie naszej szkoły organizacją zajmowały się panie Jadwiga Salachna (główny e-koordynator działań w zakresie stosowania TIK w szkole) i Alicja Dusza (współpraca).

Aby móc wziąć udział w tym programie, szkoła została zobowiązana do spełnienia ściśle określonych warunków, m.in.:

a) wybrani nauczyciele uczestniczyli w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK („technologii informacyjno – komunikacyjnej”) w nauczaniu
b) panie Jadwiga S. i Alicja D. uczestniczyły w międzyszkolnej sieci współpracy (m.in. ze szkołą w Piotrówce), która polegała na:
- udziale w co najmniej 3 spotkaniach
- zorganizowaniu na terenie szkoły przynajmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK
- dzieleniu się doświadczeniem, przyjętymi rozwiązaniami z innymi nauczycielami, w zespołach przedmiotowych naszej szkoły, ale także z innymi nauczycielami w ramach międzyszkolnej sieci współpracy; zebraniu przykładowych scenariuszy zajęć edukacyjnych (z wykorzystaniem TIK) i opublikowaniu niektórych na stronie internetowej szkoły
c) wybrano głównego e-koordynatora (pani J. Salachna)
d) panie Jadwiga S. i Alicja D. zrealizowały w swoich klasach projekty edukacyjne, związane z pracą przy tablicach interaktywnych
e) prawie wszyscy nauczyciele prowadzili lekcje z wykorzystaniem narzędzi TIK.

 


Przykładowe konspekty zajęć wykorzystujące narzędzia TIK: TUTAJ.