facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ODBYWAJĄCYCH ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022.

Zapraszamy rodziców dzieci urodzonych w 2014 roku (dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły - miejscowość Zawadzkie).

Rekrutacja będzie trwała od 2.02.2021r. do 12.02.2021r.

Kartę można pobrać ze strony internetowej szkoły: psp.zawadzkie.pl w zakładce rekrutacja,

oraz w przedsionku przy głównym wejściu do szkoły.

Wypełnione karty proszę składać w PSP w Zawadzkiem (przy głównym wejściu jest dzwonek, pracownik szkoły wyjdzie celem weryfikacji danych w godz. od 7:30 – 14:30).

Złożony wniosek powinien być podpisany przez obydwojga rodziców/prawnych opiekunów.

 

informacja do rodzicow kl1

 

Karty do pobrania:

Zgłoszenie dziecka do szkoły

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 

Wniosek rodziców o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej,
języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub nauką własnej historii i kultury

 

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania na lekcje religii rzymskokatolickiej

Zgoda na publikację danych - RODO

 

 

KALENDARZ

w tym:

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2.11.2020r. (poniedziałek) - Dzień zaduszny

12,13 listopada 2020r. (czwartek, piątek) 2020r.

25-27.05.2021r . - Egzamin ósmoklasisty

4.06.2021r. - piątek po Bożym Ciele

W dni wolne od zajęć edukacyjnych świetlica jest czynna od godz. 6.50 do 15.30.