Facebook szkoły          Logowanie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem

A A A

Rodzinny Konkurs Matematyczny
pt. „Łamigłówki szkolnej główki”
7.10.2017r.

   

    Rodzinny Konkurs Matematyczny pt. „Łamigłówki szkolnej główki” odbył się podczas XII Festynu Rodzinnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem. Konkurs przygotowały i przeprowadziły Maria Andrzejewska i Alicja Dusza - nauczyciele matematyki.

    Główne cele konkursu to: popularyzacja matematyki, rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów i ich rodziców, ukazanie możliwości zastosowania matematyki w praktyce, rozwijanie logicznego myślenia i rozumowania, ujawnianie talentów matematycznych, integracja uczniów, rodziców i nauczycieli, pokazanie, że „matematyka na wesoło” to wspaniała zabawa.

    Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas I-VII z rodzicami lub rodzeństwem. W konkursie wzięło udział 11 odważnych zespołów: Michał Loński z 7c z mamą, Lena Lońska z 3b z tatą, Maja Krawczyk z 7c z mamą, Kinga Karlińska z 7c z tatą, Emilia Klonz z 6b z tatą, Małgosia Ludwig z 5a z tatą, Maryna Kot z 4c z siostrą, Jakub Miksa z 7c z tatą, Rodzina Miłosz Kochanek z 2a z mamą i bratem, Łukasz Woyciechowski z 6b z mamą, Alan Bartczak z 3a z ciocią i babcią.

    Każda rodzina otrzymała zestaw 10 zadań konkursowych, na rozwiązanie których przeznaczono czas 15 minut. Rodziny wykazały się wysokimi umiejętnościami logicznego myślenia i poradziły sobie bardzo dobrze z rozwiązaniami zadań. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:


I miejsce - Rodzina Lońskich (zespół Michała i zespół Leny), Rodzina Krawczyk, Rodzina Kochanek

II miejsce - Rodzina Ludwig, Rodzina Kot,

III miejsce - Rodzina Miksa

IV miejsce - Rodzina Klonz, Rodzina Woyciechowski, Rodzina Bartczak

V miejsce - Rodzina Karlińskich

Gratulujemy wszystkim Rodzinom osiągnięcia wysokich wyników.

Dziękujemy za to, że chciały się zabawić i swoim uczestnictwem udowodnić, że matematyka to świetna zabawa, sprawia wiele radości i wcale nie jest taka trudna.

Maria Andrzejewska