facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A

 

Zawadzkie, 26.01.2017r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SKKT-PTTK

Rok szkolny 2016/2017

I semestr


    SKKT-PTTK działalność swoją opiera na imprezach proponowanych przez OZ PTTK „Huta Andrzej" w Zawadzkim oraz imprezach własnych. Udział w imprezach organizowanych przez PTTK jest ogólnodostępny, stąd uczestniczą członkowie PTTK i mogą uczniowie, którzy nie należą do koła.

    Od początku września 2016 prowadzono działania popularyzujące turystykę mające na celu pozyskanie nowych członków SKKT-PTTK. W ich wyniku od 01.09.2016 do koła wstąpiło 17 nowych członków. Stan liczbowy koła na dzień 26.01.2017r. wynosił 75 członków. Obecnie koło liczy 75 członków, w tym 58 uczniów i 17 seniorów. Działalność koła promowana jest poprzez wystawy fotograficzne prezentujące turystyczne wyprawy, gabloty tematyczne ze zbiorem znaczków rajdowych, gabloty z trofeami i dyplomami, galerie zdjęć i artykuły na stronie internetowej szkoły, relacje uczestników imprez SKKT-PTTK w gazetce szkolnej oraz lokalnych mediach Krajobrazy Zawadzkiego i Strzelec Opolski.

    Od września odbyły się następujące wyprawy i imprezy, w których uczestniczyli członkowie SKKT-PTTK:

- 17.09.2016r. (sobota) – XXXV Zlot Młodzieży Szkolnej „Góra Św. Anny 2016”.
    W sobotę 17.09.2016r turyści Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego rozpoczęli sezon turystyczny roku 2016/17. Uczestniczyli oni w XXXV Zlocie Młodzieży Szkolnej „Góra Św. Anny 2016”, imprezie turystycznej zorganizowanej przez OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem.

    Naszą szkołę reprezentowało 18 uczestników pod opieką Marii Andrzejewskiej. Zbiórka o 7.30, a następnie przejazd autokarem z innymi grupami do miejscowości Leśnica, a stamtąd pieszo na Górę Św. Anny. Przewodnikiem na trasie był pan Piotr Jendruś, który podczas wędrowania opowiadał o historii tego regionu, miejscowościach i obiektach znajdujących się na trasie. Wędrówka prowadziła szlakiem turystycznym i dróżkami kalwaryjskimi, przy muzeum do Rezerwatu Geologicznego. Bardzo ciekawe było zwiedzenie Geoparku, Pomnika Czynu Powstańczego i amfiteatru. Następnie wszyscy udali się do Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny, gdzie ze smakiem zjedli posiłek turystyczny. Oficjalnego otwarcia XXXV Zlotu dokonali prezes OZ/PTTK „Huta Andrzej” Alfred Feliks i wiceprezes Zdzisław Andrzejewski. Potem już w grupach odbyło się zwiedzanie Bazyliki Św. Anny, Groty Lurdzkiej na Górze Chełmskiej, zaliczono także kolejkę saneczkową, przeprowadzono konkurs wiedzy krajoznawczej i turystycznej, wiedzy o regionie i historii Góry Św. Anny. Każdy uczestnik otrzymał drobną nagrodę i znaczek rajdowy.

    Cele rajdu tj. uczczenie obchodów Roku Krajoznawstwa Polskiego, propagowanie hasła PTTK na 2016r. „Turystyka Łączy Pokolenia”, uczczenie Dni Turystyki, promowanie uroków Ziemi Strzeleckiej i jej historii, zapoznanie uczestników z geografią i historią regionu Śląska Opolskiego, zapoznanie z przyrodą naszego regionu i propagowanie jej poszanowania, umacnianie więzi turystycznej wśród młodzieży zostały w pełni zrealizowane. Do Zawadzkiego powróciliśmy autokarami około16.30. Uczestnikom rajdu bardzo podobała się impreza turystyczna.

 

- 9-11.09.2016r. – Wycieczka do Cieszyna
    Szkoleniowa wyprawa dla organizatorów turystyki, podsumowanie sezonu turystycznego. Uczestniczyli szkolny opiekun SKKT – PTTK i członkowie seniorzy.

 

- 1.10.2016 – XVI Jesienny Rajd Rowerowy Ścieżkami Gmin Doliny Małej Panwi Jesień 2016
    Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne naszej szkoły uczestnictwem w imprezie turystycznej OZ/PTTK tj. XVI Rajdzie Rowerowym Wokół Gmin Doliny Małej Panwi „Jesień 2016” zainaugurowało XI Festyn Rodzinny pod hasłem „Sportowo, bezpiecznie i zdrowo”.

    Rajd odbył się 1.10.2016 r. Trasa rowerowa wiodła z Zawadzkiego (parking PSP) , ścieżkami rowerowymi Doliny Małej Panwi przy Zameczku Myśliwskim, Letniej Izbie Edukacyjnej Nadleśnictwa Zawadzkie do zabytkowej Chaty i nowo otwartej Stodoły w Kolonowskiem, następnie na przystań kajakową nad Małą Panwią „Dzika Chata” w Kolonowskiem. Na metę rajdu dotarło 230 turystów z różnych stron (był to rajd gwiaździsty), z tego z naszej szkoły 43 osoby - 31 uczniów, 9 rodziców oraz opiekunowie Maria Andrzejewska, Dorota Malik, Małgorzata Rabicka. Nasza grupa zwiedzała po drodze Zabytkową Chatę i Stodołę w Kolonowskiem z przewodnikiem p. Gerardem Mańczykiem. Są to obiekty regionalne, godne zobaczenie, gdyż ekspozycje ściśle związane z historią i tradycjami naszego najbliższego regionu, szczególnie z historią hutnictwa, gospodarstwem domowym. Pan Mańczyk, pasjonat, bardzo ciekawie opowiadał o zebranych zbiorach.

    W „Dzikiej Chacie” czekał na wszystkich poczęstunek turystyczny – pyszne kiełbaski, ciepłe napoje. Otwarcia Rajdu dokonał prezes OZ/PTTK Alfred Feliks. Potem odbyły się konkursy sprawnościowe, w których wielu naszych turystów wzięło udział.

    Podziękowania należą się Zdzisławowi Andrzejewskiemu z OZ/PTTK za przewodniczenie na trasie rowerowej oraz rodzicom p. Dariuszowi Skorupie, p. Krzysztofowi Karlińskiemu, p. Marcie Krawczyk, p.Jolancie Palus, p.Bożenie Przybylskiej, p.Tomaszowi Lizurej, p.Jerzemu Szumskiemu za pomoc w opiece nad grupą naszej szkoły i aktywne uczestnictwo w rajdzie.

    Była to bardzo udana impreza turystyczna, pokonaliśmy ponad 20 km i sprzyjała nam piękna, słoneczna pogoda. Było turystycznie, sportowo, bezpiecznie i zdrowo. Z rajdu rowerowego udaliśmy na imprezę przy szkole, gdzie niektórzy uczestnicy brali udział w występach i konkursach organizowanych na festynie.

 

- 14.10.2016r. (piątek) – Wycieczka do Wisły dla pracowników szkoły i ich rodzin.
    Wycieczkę zorganizowała Maria Andrzejewska opiekun SKKT dla 31 pracowników i ich rodzin. Zgodnie z programem wycieczki zaliczono Pętlę Cienkowską, czyli ścieżkę spacerową łączącą kolej linową Cieńków w Wiśle Malince ze Skocznią Narciarską im. Adama Małysza. Zwiedzano Muzeum Beskidzkie, Galerię Adama Małysza – trofea, park nad rzeką Wisłą, oglądano figurę Adama Małysza z białej czekolady.

 

- 5.11.2016r. (sobota) – V Rajd Rowerowy TPL „Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa Zawadzkie – Leśniczówka Krupski Młyn” zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie we współpracy z OZ/PTTK „Huta Andrzej”

    Trasa V Rajdu Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa prowadziła do Leśniczówki „Krupski Młyn”. Rajd miał na celu: rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań na rzecz szerzenia wiedzy o lesie, poznanie historii i dziejów współczesnych Leśniczówki w Krupskim Młynie, promowanie polskich lasów i osiągnięć polskiego leśnictwa, rozwijanie turystyki leśnej i popularyzacja turystyki rowerowej, odkrywanie walorów jesieni w lasach Doliny Małej Panwi.

    W rajdzie uczestniczyło ponad 50 osób: członkowie TPL, członkowie PTTK, pracownicy Nadleśnictwa, miłośnicy turystyki leśnej i rowerowej, dzieci i młodzież z PSP Zawadzkiem, ZSG w Kielczy, ZSS w Zawadzkiem.

    Rajd rozpoczął się zbiórką uczestników przy Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem. Powitania i prezentacji programu rajdu dokonali Maria Andrzejewska – Prezes Koła TPL oraz Agnieszka Jamrozik - przedstawiciel Nadleśnictwie Zawadzkie, natomiast przebieg trasy przedstawił Edward Dziedzic członek Zarządu TPL. Trasa Zawadzkie – Krupski Młyn wiodła wzdłuż szlaków turystycznych rowerowych (szlakiem czarnym i zielonym) przez Żędowice i Kielczę do Leśniczówki w Krupskim Młynie. Długość trasy w obie strony to ok. 25 km. Nad bezpieczeństwem podczas jazdy czuwali panowie z OZ/PTTK. W tym dniu dopisała piękna słoneczna pogoda. Uczestnicy rajdu na trasie przejazdu podziwiali piękno lasów w jesiennych barwach. Na mecie przy leśniczówce „Krupski Młyn” rajdowiczów powitał leśniczy Zbigniew Suma, który wspólnie z p. Agnieszką Jamrozik zaprezentowali leśnictwo i historię leśniczówki. Uczestnicy podziwiali pięknie urządzony teren przy leśniczówce, skorzystali także z poczęstunku turystycznego. Kolejne rajdy szlakiem leśniczówek pozwalają bliżej poznać teren nadleśnictwa i trasy rowerowe naszych okolic.

 

- 26.11.16Pieszy i Rowerowy Rajd Andrzejkowy, w którym uczestniczyli opiekun SKKT i członkowie seniorzy PTTK

 

- 1.12.2016r. - WYCIECZKA DO OPOLA
    W dniu 1.12.2016r. klasy 6c,5b,4a (47 osób, w tym 30 członków PTTK) z wychowawcami Marią Andrzejewską, Joanną Lońską, Małgorzatą Rabicką i Bożeną Baranowską uczestniczyły w wycieczce do Opola w ramach programu „Mały Opolanin”. Zgodnie z zaplanowanym programem uczestnicy najpierw zwiedzali z przewodnikiem Muzeum Śląska Opolskiego, Kamienicę Czynszową, Rynek Opolski, Wieżę Piastowską, a następnie udali się do MDK gdzie brali udział w warsztatach plastycznych i warsztatach kulinarnych (w dwóch grupach).

    Mimo deszczowej pogody ,wycieczka dostarczyła uczestnikom wiele wrażeń i radości, jak również poszerzyła wiedzę z historii i o zabytkach Opola, wykonali zakładki z elementami zabytków Opola, nauczyli się robić pyszny wafel.

 

- 5.12.2016r – Impreza „Pasowanie na turystę”
    Dnia 5.12.2016r w odbyła się impreza turystyczna „Pasowanie na turystę”, którą zorganizowała opiekun SKKT-PTTK Maria Andrzejewska. Na „prawdziwych turystów” zostało pasowanych 18 nowych członków. W pasowaniu uczestniczyli zaproszeni goście tj. członkowie Zarządu OZ/PTTK „Huta Andrzej” wiceprezes Zdzisław Andrzejewski i skarbnik Henryk Gwóźdź, Dyrektor Beata Brzezińska, z CIT w Zawadzkiem p. Cecylia Cieślik i Marzena Kusz z CIT oraz Rodzice. Na wstępie Z. Andrzejewski zaprezentował nowicjuszom turystycznym informacje nt. PTTK jako organizacji, celowości przynależności do SKKT, o odznakach jakie można zdobywać uczestnicząc w turystyce pieszej, rowerowej, górskiej oraz ważniejsze działania jakie oferuje OZ/PTTK dla dzieci i młodzieży. Potem nowi członkowie uczestniczyli w „Turystycznym torze przeszkód”, zaliczyli test wiedzy turystycznej odpowiadając na pytania z zakresu ogólnej wiedzy turystycznej oraz wiedzy zawartej w Regulaminie XVI Rajdu Rowerowego „Jesień 2016”, wykazali się umiejętnością czytania tekstu turystycznego, skorzystali z posiłku turystycznego. Po zaliczeniu wszystkich zadań, każdy kandydat zastał pasowany specjalną laską turystyczną, otrzymał legitymację członkowską, znaczek PTTK oraz drobne upominki od Prezesa OZ/PTTK i pań z ICT. W przeprowadzeniu imprezy pomagało 5 starszych turystów z kl.6c.

 

- 10.12.2016r. (sobota) - XIV Festiwal Piosenki Turystycznej
    W dniu 10.12.2016r (sobota) odbył się XIV Festiwal Piosenki Turystycznej w PG w Kolonowskiem. Organizatorem był OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem we współpracy z SKKT-PTTK przy PG Kolonowskie, które było też gospodarzem festiwalu.

    Naszą szkołę reprezentowała na festiwalu 23 osobowa grupa turystów z SKKT-PTTK, którą przygotowała Maria Andrzejewska. W skład grupy wchodzili: Natalia Stranc (solistka), Małgorzata Ludwig, Wiktoria Skorupa, Patrycja Palus, Nikola Hajdun, Kinga Karlińska, Weronika Sowa, Maja Krawczyk, Anna Ullmann, Sebastian Gaś, Michał Loński, Szymon Chrupcała, Dominik Borszcz, Jakub Miksa, Marian Kiwka, Szymon Cybulski, Dawid Kołodziej, Fabian Osak, Amelia Oleszko, Emilia Klonz, Karolina Kaczmarczyk, Łukasz Woyciechowski Aleksandra Bińczak. Opiekunem grupy była także p. Anna Stranc. Po zarejestrowaniu grupy, otrzymaliśmy program, talony na posiłek i znaczki okolicznościowe.

    Festiwal odbywa się nieprzerwanie od 2003r na przemian w Gminie Zawadzkie i Gminie Kolonowskie. Pierwszy organizował pan Zdzisław Andrzejewski i odbywał się w naszej szkole. Uroczystego otwarcia festiwalu dokonali Prezes OZ/PTTK p. Alfred Feliks, Dyrektor PG Kolonowskie, opiekun SKKT przy PG kolonowskie Beata Jendruś, Przewodnicząca Rady Rodziców PG w Kolonowskiem. Występ powitalny zaprezentował Zespołu „Canto” z PG Kolonowskie. Podczas przerwy, gdy jury udało się na obrady, uczestnicy konkursu korzystali z poczęstunku, oddali głos publiczności, oglądali wystawy zdjęć z imprez turystycznych. Ostatecznie ogłoszono wyniki festiwalu i w kategorii szkół podstawowych:


Grupa SKKT-PTTK z piosenką „Jak dobrze nam zdobywać góry” zajęła II miejsce.
Solistka Natalia Stranc z piosenką „Bieszczady” – I miejsce
Natalia Stranc otrzymała dodatkowo wyróżnienie od SKKT-PTTK z PG Kolonowskie


    Piosenka turystyczna jest świetną zabawą, łączy i integruje turystów w różnym wieku oraz społeczności szkolne Gmin Zawadzkie i Kolonowskie.

    Podziękowania należą się rodzicom za pomoc w przewiezieniu dzieci na festiwal, a są to: p. Andrzej Cybulski, p. Katarzyna Taibert- Chrupcała, p. Arkadiusz Krawczyk, p. Krzysztof Karliński, p. Joanna Klonz, p. Ireneusz Ludwig, p. Anna Stranc (opiekun) oraz Zdzisławowi Andrzejewskiemu (Zarząd OZ/PTTK).

 

- 27.01.2017 – Spotkanie noworoczne w kinoteatrze poświęcone podsumowaniu działań OZ/PTTK i szkolnych kół PTTK za 2016 rok. Ogłoszono wyniki Konkursu Fotografii Krajoznawczej „Moja rzeka Mała Panew w barwach jesieni”

W roku 2016 członkowie koła zdobyli 17 Oddziałowych Odznak Kolarskich „Rowerem wokół Gmin: Zawadzkie – Kolonowskie”.

Opracowanie: opiekun SKKT-PTTK
Maria Andrzejewska

KALENDARZ

w tym:

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2.11.2020r. (poniedziałek) - Dzień zaduszny

12,13 listopada 2020r. (czwartek, piątek) 2020r.

25-27.05.2021r . - Egzamin ósmoklasisty

4.06.2021r. - piątek po Bożym Ciele

W dni wolne od zajęć edukacyjnych świetlica jest czynna od godz. 6.50 do 15.30.