facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A


Zapraszamy Państwa do współpracy w realizacji naszych celów statutowych. Jednym z nich będzie zagospodarowanie naszego parku szkolnego.
Za wszelką pomoc z góry dziękujemy!

RAZEM będzie nam łatwiej!

Nr konta Stowarzyszenia „Razem”: 75 1090 2239 0000 0001 3440 7022


O nas

 

Stowarzyszenie „Razem” opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz własnego statutu. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Zarząd wybierany przez Walne Zebranie kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Komisja Rewizyjna jest władzą powoływaną przez Walne Zebranie dla sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, wyrażająca wolę współdziałania w realizacji celów Stowarzyszenia, która złoży deklarację członkowską zatwierdzoną przez Zarząd Stowarzyszenia. Obecnie członkami Stowarzyszenia są nauczyciele PSP w Zawadzkiem, jak też rodzice naszych uczniów.


Jako Stowarzyszenie chcemy wspierać głównie dzieci z naszej szkoły w ich rozwoju. Nasze główne cele to m.in.:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 2. działalność charytatywna,
 3. ochrona i promocja zdrowia,
 4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 5. działalność na rzecz nauki, edukacji i oświaty,
 6. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
 7. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 8. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 9. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 10. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
 11. ratownictwo i ochrona ludności,
 12. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw człowieka.

Stowarzyszenie „Razem”
Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000671393
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 366917982
Urząd Skarbowy – nr NIP: 7561981134


Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes – Katarzyna Sztęborowska
Wiceprezes – Dorota Malik
Skarbnik – Beata Brzezińska
Sekretarz – Jolanta Zajączkowska
Członek Zarządu – Beata Pasiut

Skład Komisji Rewizyjnej:

Ewa Kiełak - Rataj - przewodnicząca
Maria Ploch
Janusz Szampera


Siedziba Stowarzyszenia: miejscowość Zawadzkie
Adres: ul. Opolska 47, 47 – 120 Zawadzkie
e- mail Stowarzyszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nr konta Stowarzyszenia „Razem”: 75 1090 2239 0000 0001 3440 7022


Statut Stowarzyszenia

Deklaracja członkowska