Facebook szkoły          Logowanie

logo3

A A A

Świetlica szkolna jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 6.50 – 15.00.


 OBIADY W MAJU:

17 obiadów

62,90 zł

 W CZERWCU:

14 obiadów

51,80 zł

POJEDYŃCZY OBIAD:

3,70 zł


Odpłatność za obiady i herbatę przyjmuje pani Marzena Jaskólska w następujących terminach:

 

- poniedziałek: 8:00 – 12:40; 14:30. - 15:00

- wtorek: 7:00 – 12:40

- środa: 7:00 – 8:50

- czwartek: 7:00 – 11:30

- piątek: 10:45 – 12:40

 

W uzasadnionych przypadkach opłatę za obiady i herbatę można pozostawić w księgowości – pokój nr 5.

Przypominamy rodzicom, że opłatę za obiady i herbatę należy uiścić do 20-go dnia danego miesiąca.

WAŻNE. Przypominamy również, że nieobecności ucznia na obiedzie należy zgłaszać u wychowawcy świetlicy lub telefonicznie w sekretariacie szkoły z jednodniowym wyprzedzeniem. Odliczenia uzyskuje się od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności. Obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka na obiadach spoczywa na rodzicach. Jeśli rodzic nie dopełni tego obowiązku, nie będzie podstaw do odliczeń (Regulamin Stołówki Szkolnej).

 


 INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY I STOŁÓWKI:

  1. Rodzice i opiekunowie odbierający dziecko ze szkoły, w przypadku gdy w danym dniu dziecko nie będzie korzystało ze świetlicy, są zobowiązani zgłosić odbiór dziecka u nauczyciela świetlicy.
  2. Odpłatność za obiady należy uregulować do 20-go dnia danego miesiąca.
  3. Rodzice są zobowiązani do zgłaszania nieobecności dziecka na obiadach z wyprzedzeniem w celu uzyskania zwrotu kwoty za niewykorzystane obiady (dotyczy to zarówno uczniów płacących za obiady jak również uczniów, których obiady refunduje OPS). Nieobecności na obiadach należy zgłosić u nauczyciela świetlicy lub telefonicznie w sekretariacie.W przypadku niezgłoszenia nieobecności nie będzie podstaw do uzyskania odliczeń. Odliczenia uzyskuje się od następnego dnia po zgłoszeniu. Odpłatność za obiady przyjmuje p. M. Jaskólska w wyznaczonych terminach – informacja została umieszczona na drzwiach świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły.

 ZBIERAMY:

  • MAKULATURĘ
  • ZUŻYTE BATERIE
  • PLASTIKOWE ZAKRĘTKI

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA
6.50 – 8.00 – zajęcia wg zainteresowań własnych uczniów (indywidualne i zespołowe)
8.00 – 11.00 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z grupą świetlicową wg planu pracy świetlicy
9.40 – 9.50 – przerwa na wydawanie herbaty, mleka, owoców i warzyw – w ramach programu "Szklanka mleka" oraz "Owoce i warzywa w szkole"
11.00 – 12.40 – przerwa obiadowa (spożywanie obiadu, porządkowanie sali)
12.40 – 12.50 – przerwa na wydawanie herbaty i mleka – w ramach programu "Szklanka mleka"
12.50 – 13.45 – odrabianie zadań domowych z pomocą i pod kontrolą wychowawców
13.45 – 14.30 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z grupą świetlicową wg planu pracy świetlicy
14.30 – 15.00 – zajęcia wg zainteresowań własnych uczniów (indywidualne i zespołowe)
W razie potrzeby RAMOWY ROZKŁAD DNIA może ulec zmianie.