facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A

Działalność turystyczno - krajoznawcza

SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNE PTTK

 

Działalność turystyczno - krajoznawcza

SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNE PTTK

 

O szkolnym Kole Krajoznawczo - Turystycznym PTTK


    SKKT-PTTK działalność swoją opiera na imprezach proponowanych przez OZ PTTK „Huta Andrzej" w Zawadzkim oraz imprezach własnych. Udział w imprezach organizowanych przez PTTK jest ogólnodostępny, stąd uczestniczą członkowie PTTK i mogą uczniowie, którzy nie należą do koła.

 

Turystyka szkolna w latach 2011-2016

 

    Od 1.09.2011r. opiekunem SKKT-PTTK PSP w Zawadzkiem zostaje Maria Andrzejewska (dotychczasowy opiekun Zdzisław Andrzejewski przeszedł na emeryturę, ale nadal zajmuje się działalnością turystyczną jako wiceprezes OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem i aktywnie współpracuje ze szkolnymi kołami turystycznymi). SKKT- PTTK uczestniczy we wszystkich imprezach Oddziału Zakładowego PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem skierowanych do dzieci i młodzieży, a także organizuje własne imprezy, wycieczki, rajdy piesze i rowerowe, biwaki pod namiotami. W okresie 2011-2016 członkowie SKKT licznie i aktywnie uczestniczyli w wycieczkach, festiwalach piosenki turystycznej, rajdach pieszych, rowerowych, kijkowych, kajakowych. Należą do nich:

 • Zloty Młodzieży Szkolnej „Góra Św. Anny” w 2011r, 2012r, 2013r, 2014r, 2015r, (we IX 2016r odbył się już XXXV zlot)
 • Jesienny Rajd Rowerowy Ścieżkami Gmin Doliny Małej Panwi w 2011r, 2012r, 2013r, 2014r, 2015r, (w X 2016 odbył się XVI rajd)
 • Festiwal Piosenki Turystycznej OZ/PTTK w 2011r, 2012r, 2013r, 2014r, 2015r, (w XII 2016 odbył się XIV festiwal)
 • Wiosenny Rajd Kolarski „Ścieżkami Gmin Doliny Małej Panwi w 2011r, 2012r, 2013r, 2014r, 2015r, ( w IV 2016 odbył się XV rajd)
 • Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa „Regolowiec” w 2011r, 2012r, 2013r, 2014r, 2015r, ( w V 2016 odbył się XXXV zlot)
 • Regaty Kajakowe „Na Stawie Hutniczym”
 • Rajd Rododendrona „Zamek Kąty”
 • Wycieczki - szkoleniowe wyprawy OZ/PTTK (Szklarska Poreba, Wisła, Karpacz, Cieplice, Świeradów, Cieszyn,)
 • Rajd Młodzieży Szkolnej „Góry Opawskie” w 2012r, 2013r”
 • Rajd Młodzieży Szkolnej „Ślęża 2014”
 • Rajd Młodzieży Szkolnej „Góry Złote 2015”
 • Rajd Młodzieży Szkolnej „Masyw Śnieżnika – IGLICZNA 2016”

    Od 2012 r Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne naszej szkoły wprowadziło nową imprezę turystyczną Rajd Pieszy „Zima w Dolinie Małej Panwi” jako cykliczną imprezę turystyczną w czasie ferii zimowych, połączoną z zabawą terenową „podchody”, konkursami turystyczno-przyrodniczymi.

    Dla nowych członków PTTK organizowane są imprezy „Pasowanie na turystę”.

    Każdego roku organizowane są biwaki pod namiotami jako tania forma rekreacji, podczas których prowadzone są wycieczki po najbliższych okolicach, rajdy na orientację, zabawy terenowe.

    W okresie 2011 – 2016 członkowie SKKT-PTTK uczestniczyli w szkolnych wycieczkach jednodniowych i wielodniowych między innymi do: Krasiejowa, Opola, Wrocławia, Wisły, Ustronia, Pokrzywnej, Głuchołaz – Góry Opawskie, Ojcowa, do Warszawy.

    Z powodu niżu demograficznego w szkole maleje ilość uczniów, stąd ilość członków PTTK w poszczególnych latach szkolnych zmienia się, mimo to aktywność turystyczna cieszy się wśród uczniów dużą popularnością.

 

ILOŚĆ CZŁONKÓW SKKT- PTTK W LATACH 2011-2016
ROK ILOŚĆ CZŁONKÓW W TYM
UCZNIÓW SENIORÓW
2011 50 41 9
2012 62 49 13
2013 69 54 15
2014 99 81 18
2015 85 67 18
2016 87 72 15
Ogółem przez Szkolne Koło PTTK przewinęło się w latach 1979 - 2016

626 aktywnych członków

 

 W roku szkolnym 2011/12 członkowie koła zdobyli:
- 3 Popularne Górskie Odznaki Turystyczne (GOT),
- 4 Oddziałowe Odznaki Kolarskie „Rowerem wokół Gmin: Zawadzkie-Kolonowskie” (za 2011 rok).
- 1 Odznakę „Orli Lot” - Odznakę Młodzieżową Zarządu Głównego PTTK otrzymała Kamila Zyzik za aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą nadaną przez Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem.
- na Festiwalu Piosenki Turystycznej OZ/PTTK 2011 - I miejsce zajęła Natalka Machelska oraz III miejsce w kat. „zespół” grupa „Mali Wędrowcy”

 

W roku 2012/13 członkowie koła zdobyli:
- 3 Górskie Odznaki Turystyczne (GOT),
- 1 Odznakę Turysta Przyrodnik „Dolina Małej Panwi”,
- 12 Oddziałowych Odznak Kolarskich „Rowerem wokół Gmin: Zawadzkie-Kolonowskie”(za 2012rok).
- W Konkursie „Imprezy Oddziału i własne w obiektywie” - SKKT-PTTK zdobyło I miejsce
- Opiekun koła Maria Andrzejewska została wyróżniona Medalem 60-lecia PTTK na Opolszczyźnie oraz odznaczona Brązową Honorową Odznaką PTTK przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie.
-- Na Festiwalu Piosenki Turystycznej OZ/PTTK 2012 - I miejsce zajęła Natalka Machelska

 

W roku 2013/14 członkowie koła zdobyli:
- 6 Oddziałowych Odznak Kolarskich „Rowerem wokół Gmin: Zawadzkie-Kolonowskie” (za 2013 rok)
- 1 Regionalną Kolarską Odznakę Turystyczną,
- 3 Odznaki PTTK „Orli lot” otrzymali Tomasz Respondek, Patryk Cebula i Rafał Jurewicz za
aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą nadaną przez Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem.
- W Konkursie „Imprezy Oddziału i własne w obiektywie” - SKKT-PTTK zdobyło II miejsce
- Na Festiwalu Piosenki Turystycznej OZ/PTTK 2013 - I miejsce zajęła solistka Klaudia Zaręba oraz I miejsce zajęła grupa wokalna SKKT-PTTK z naszej szkoły.

 

W roku 2014/15 członkowie koła zdobyli: :
- 12 Oddziałowych Odznak Kolarskich „Rowerem wokół Gmin: Zawadzkie-Kolonowskie” (za 2014 rok).
- 2 Odznaki „Orli Lot” otrzymali Mateusz Zajączkowski i Mikołaj Pamuła za 3 letnią bardzo
aktywną działalność turystyczną
- Maria Andrzejewska i Beata Brzezińska ukończyły Kurs Organizatorów Turystyki PTTK
- Opiekun koła Maria Andrzejewska otrzymała tytuł i medal „Nauczyciel Kraju Ojczystego” oraz list
gratulacyjny w uznaniu szczególnych zasług za pracę edukacyjno-wychowawczą upowszechniającą
krajoznawstwo i turystykę wśród dzieci i młodzieży.
- na Festiwalu Piosenki Turystycznej OZ/PTTK 2014 - II miejsce zajęła solistka Klaudia Zaręba oraz II miejsce zajęła grupa wokalna SKKT-PTTK z naszej szkoły.

 

W roku 2015/16 członkowie koła zdobyli:
- 21 Oddziałowych Odznak Kolarskich „Rowerem wokół Gmin: Zawadzkie–Kolonowskie” (za 2015 rok)
- 2 Odznaki „Orli Lot” otrzymali Antonina Brolik i Patryk Wiertel za 3 letnią bardzo aktywną działalność turystyczną.
W 2015 roku, w rocznicę 50-lecia działalności OZ/PTTK w Zawadzkiem, Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne zostało za swoją działalność odznaczone przez Zarząd Główny PTTK „Złotą Honorową Odznaką PTTK”, a opiekun koła Maria Andrzejewska otrzymała od Marszałka Województwa Opolskiego Podziękowanie za działalność na rzecz rozwoju Turystyki w uznaniu szczególnych zasług za pracę edukacyjno-wychowawczą upowszechniającą krajoznawstwo i turystykę wśród dzieci i młodzieży.

 

W roku 2016/17 członkowie koła zdobyli (stan na 31.12.2016):
- 17 Oddziałowych Odznak Kolarskich „Rowerem wokół Gmin: Zawadzkie-Kolonowskie” (za 2016 rok)
- W X 2016r opiekun koła Maria Andrzejewska, za działalność PTTK na Ziemi Opolskiej, Marszałek Województwa Opolskiego nadał odznakę honorową „Za zasługi dla Województwa Opolskiego”.

 

    W okresie 2011-2016 SKKT-PTTK otrzymało wiele pucharów i dyplomów za aktywne uczestnictwo w rajdach i konkursach turystycznych w kolejnych latach szkolnych. Opiekun koła prowadzi kronikę SKKT-PTTK, wystawę znaczków i odznak turystycznych, gazetki o działalności SKKT w fotografii, redaguje artykuły o działaniach koła do gazetki szkolnej, na stronę internetową szkoły, do lokalnych gazet Krajobrazów Zawadzkiego i Strzelca Opolskiego.


SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNE PTTK - PSP Zawadzkie

Rok założenia - 1979

 

W tabelach umieszczono informacje o odbytych imprezach i ilości uczestników w latach 2011-2016.

 

IMPREZY KRAJOZNAWCZE W LATACH 2011-2016
Imprezy turystyki kwalifikowanej
Ilość imprez
Ilość uczestników (ogółem/w tym uczniów)      

WYCIECZKI

POPULARNE 

 ROK OGÓŁEM  PIESZE GÓRSKIE ROWEROWE INNE
2011

 9

182/153

2

38/36

1

19/17

4

65/50

2

60/50

 2

54

 2012

 3

104/54

1

41/34

1

39/0

0

0/0

1

24/20

 1

35

 2013

6

195/167

2

59/47

1

48/45

2

55/48

1

33/27

1

48

 2014

 6

235/203

4

152/131

1

43/39

0

0/0

1

40/33

 3

138

 2015

6

253/181

2

73/58

1

51/46

2

76/63

1

22/14

 2

98

 2016

 8

302/236

3

110/97

2

87/53

1

51/46

2

54/40

1

56

RAZEM

w latach

1979-2016

Ilość imprez:
369
- ilość uczestników
11416
- w tym uczniów
10143

Ilość imprez:
114
- ilość uczestników
3885
- w tym uczniów
3578 
 Ilość imprez:
161
- ilość uczestników
5356
- w tym uczniów
4711
Ilość imprez:
65
- ilość uczestników
1348
- w tym uczniów
1179 
 Ilość imprez:
30
- ilość uczestników
816
- w tym uczniów
693
Ilość imprez:
434
- ilość uczestników
16351 

 

Zdobyte odznaki turystyki kwalifikowanej:

 1. Ogólnopolska Górska Odznaka Turystyczna (GOT) – 15
 2. Regionalna Turysta Przyrodnik Doliny Małej Panwi (TPDMP) – 5
 3. Regionalna Rowerowa Kolarska Odznaka Turystyczna (RKOT) – 6
 4. Oddziałowa Rowerowa Wokół Gmin Doliny Małej Panwi – 72
 5. Młodzieżowa Honorowa Odznaka PTTK „Orli Lot” – 8

- Odczyty, seminaria, wykłady (liczba/ilość uczestników) – 6/351
- Wystawy (liczba/ilość uczestników) – 18/8100

 

Opracowanie: opiekun SKKT-PTTK
Maria Andrzejewska

KALENDARZ

w tym:

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2.11.2020r. (poniedziałek) - Dzień zaduszny

12,13 listopada 2020r. (czwartek, piątek) 2020r.

25-27.05.2021r . - Egzamin ósmoklasisty

4.06.2021r. - piątek po Bożym Ciele

W dni wolne od zajęć edukacyjnych świetlica jest czynna od godz. 6.50 do 15.30.