facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A

    W pierwszym dniu ferii zimowych 28.02.2019r Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze PTTK z PSP w Zawadzkiem przy wsparciu OZ PTTK w Zawadzkiem zorganizowało dla dzieci VIII Pieszy Rajd Turystyczny „Zima w Dolinie Małej Panwi”.

    W rajdzie wzięło udział 29 uczestników – dzieci z PSP w Zawadzkiem pod opieką Marii Andrzejewskiej i Beaty Brzezińskiej oraz członkowie Zarządu OZ/PTTK „Huta „Andrzej”. Wszyscy spotkali się o godz.10.00 w budynku szkoły, gdzie omówiono trasą wędrówki oraz zasady bezpieczeństwa. Ze względu na „mokre” warunki pogodowe – śnieg z deszczem zmieniono wcześniej zaplanowaną trasę rajdu. Podzielono uczestników na dwie grupy, gdyż tradycyjnie podczas rajdu zaplanowano zabawę terenową „Podchody”. Po omówieniu zasad zabawy, pierwsza grupa pod przewodnictwem p. B. Brzezińskiej, wyruszyła wytyczając trasę, miała też za zadanie schowanie 21 listów z literami hasła rajdowego. Po 15 minutach wyruszyła druga grupa pod przewodnictwem M. Andrzejewskiej, która w trakcie pokonywania tej samej trasy rajdu zgodnie z strzałkami i znakami, poszukiwała ukryte liściki. Zabawa sprawiała dzieciom wiele radości. Ponieważ trasa wędrówki prowadziła wokół Zawadzkiego, to dzieci miały też okazję poznać dokładnie swoje miasteczko. Na mecie rajdu w świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej, spotkały się obie grupy i dopiero wtedy odczytano hasło, które brzmiało: „Z PTTK wspólnym szlakiem” (jest to hasło na rok 2019, które promuje Rok Młodych w PTTK). Po posiłku turystycznym, który tym razem został przygotowany przez panią kucharkę z kuchni szkolnej, starsi koledzy SKKT Szymon Cybulski i Jakub Miksa przeprowadzili konkurs wiedzy turystyczno-przyrodniczej (chłopcy przygotowali 89 pytań, które losowali wszyscy uczestnicy rajdu). W komisji konkursowej oceniali: pracownik nadleśnictwa p. Agnieszka Jamrozik, członkowie OZ/PTTK Renata Czech, Renata i Jerzy Spallek. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy upominki ufundowane przez Zarząd OZ/PTTK „Huta Andrzej” i Nadleśnictwo Zawadzkie. Uczestnicy zadowoleni z rajdu, miło, wesoło i zimowo spędzili pierwszy dzień ferii.

    Głównymi celami imprezy było: promowanie historii, tradycji, walorów krajoznawczych regionu Doliny Małej Panwi, promocja zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu w warunkach zimowych, propagowanie turystyki pieszej wśród dzieci, rozwijanie więzi turystycznych, podnoszenie kwalifikacji turystycznych, stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu na feriach zimowych.

    Rajd był wspaniałą zabawą i kolejną udaną imprezą turystyczną sprawiającą dzieciom wiele radości oraz zagospodarowaniem czasu odpoczynku w ferie zimowe.

Opiekun SKKT-PTTK Maria Andrzejewska

KALENDARZ

w tym:

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2.11.2020r. (poniedziałek) - Dzień zaduszny

12,13 listopada 2020r. (czwartek, piątek) 2020r.

25-27.05.2021r . - Egzamin ósmoklasisty

4.06.2021r. - piątek po Bożym Ciele

W dni wolne od zajęć edukacyjnych świetlica jest czynna od godz. 6.50 do 15.30.