facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A

 

           „To czy będzie woda i las zależy jedynie od nas”
                / J. Mirowski /

 

    W dniu 13.02.2018r. w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się X Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”. Organizatorami konkursu byli: PSP w Zawadzkiem, Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie. Pod względem technicznym imprezę wspomagał GOSiT w Zawadzkiem.

    Do konkursu zgłosiło się 78 uczestników z 16 placówek oświatowych: PP Nr2 w Zawadzkiem, PP Nr3 w Zawadzkiem, PP w Kielczy i PP w Żędowicach, PSP Nr1 w Kolonowskiem, PSP Staniszcze Małe-Spórok, PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3, NSP w Bzinicy Starej, PSP Piotrówka, PSP Zawadzkie, PSP w Żędowicach (SP i Gimnazjum), PSP w Kielczy, SP Nr1 w Krupskim Młynie, PG Nr1 w Zawadzkiem, PG w Kolonowskiem, ZSP w Zawadzkiem. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz wiekszym zainteresowaniem i popularnością.

    Główne cele konkursu to: rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów, stworzenie uczniom możliwości prezentacji umiejętności recytacji na podstawie znanych utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa, nauka zdrowej rywalizacji, rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

    Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Dyrektor PSP Beata Brzezińska, Prezes TPL Maria Andrzejewska i Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie Grzegorz Furmański.

    Uczestnicy wystąpili w czterech kategoriach: I kat. - przedszkola, II kat. - kl.1-3 szkoły podstawowej, III kat. - kl.4-7 szkoły podstawowej i IV kat. - szkoły ponadpodstawowe. Jury 7-osobowe (przedstawiciele: Nadleśnictwa Zawadzkie, TPL „Dolina Małej Panwi”, GOSiT w Zawadzkiem, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej z PSP Zawadzkie, p. J. Mirowski autor fraszek, nauczyciele poloniści) oceniało recytacje uczestników, biorąc pod uwagę następujące kryteria: wybór utworu literackiego zgodnie z tematyką i celami konkursu, dykcja i intonacja, pamięciowe opanowanie tekstu i interpretację, dobór środków przekazu artystycznego, ogólne wrażenie artystyczne. Poziom wykonania utworów był bardzo wysoki. Młodzi artyści sięgnęli zarówno po utwory znanych autorów opisujących piękno otaczającej nas przyrody, jak również prezentowali własną twórczość poetycką. Niektóre recytacje wzbogacono odpowiednio dobranym strojem, rekwizytami i podkładem muzycznym.

    Wyniki X Rejonowego Konkursu Recytatorskiego „Las w poezji” przedstawiają się następująco:

Kategoria I – Przedszkola
I miejsce - Hanna Małecka z Publicznego Przedszkola w Kielczy
II miejsce – Martyna Brol z Publicznego Przedszkola w Żędowicach
III miejsce – Maja Siemiątkowska z PP z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem
Wyróżnienia: Anna Nawrot z PP z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem
                    i Oliwia Obcina z Publicznego Przedszkola w Żędowicach

Kategoria II – Szkoły podstawowe kl. I- III
I miejsce – Paulina Kłoptocz z kl.1 PSP w Zawadzkiem
II miejsce – Martyna Skorzycka z kl. 1 z PSP w Zawadzkiem
III miejsce – Dominik Kola z kl.3 PSP w Piotrówce
Wyróżnienia: Magdalena Kopyto z kl.3 NSP w Bzinicy Starej
                    i Mateusz Pietruszka z kl.1 PSP Staniszcze Wielkie –Kolonowskie 3

Kategoria III – Szkoły podstawowe kl. IV- VII
I miejsce – Natalia Stranc z kl.5 PSP w Zawadzkiem
II miejsce – Hanna Elektorowicz z kl.6 PSP w Zawadzkiem
III miejsce – Lena Pazdyga z kl.5 z SP Nr 1w Krupskim Młynie
Wyróżnienia: Romana Lorek z kl.6 PSP Nr 1 w Kolonowskiem
                    i Emilia Klonz z kl.6 PSP w Zawadzkiem

Kategoria IV – Szkoły ponadpodstawowe
I miejsce – Adam Koźlik z kl.3 gimnazjum PSP w Żędowicach
II miejsce – Dominik Żyłka z kl.2 gimnazjum PG nr1w Zawadzkiem
III miejsce – Patryk Wiertel z kl. 2 gimnazjum PG nr1w Zawadzkiem
Wyróżnienia: Marta Konieczko z kl.2 gimnazjum PG w Kolonowskiem
                    i Mikołaj Pamuła z kl. 2 gimnazjum PG nr1w Zawadzkiem

 

    Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych oraz upominki dla uczestników ufundowali: Nadleśnictwo Zawadzkie, Rada Rodziców PSP Zawadzkie, TPL „Dolina Małej Panwi”.

    Była to kolejna wspaniała impreza z zakresu edukacji leśno-przyrodniczej i polonistycznej, jednocześnie integrująca dzieci, młodzież, nauczycieli szkół różnego szczebla i przedszkoli z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie. Sala widowiskowa kinoteatru była pełna widzów. Konkurs wzbogaciła prezentacja multimedialna o tematyce przyrodniczej i filmiki prezentujące popisy uczestników konkursów z wcześniejszych lat przygotowane przez p. Jolantę Zajączkowską - nauczycielkę przyrody z PSP Zawadzkie, natomiast czas oczekiwania na wyniki wypełniły występy uczniów z PSP Zawadzkie pod kierunkiem Małgorzaty Rabickiej. Duże podziękowania należą się zaangażowanej grupie nauczycieli z PSP w Zawadzkiem, Zarządowi TPL, pracownikom Nadleśnictwa, opiekunom grup i wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i organizację konkursu.


Maria Andrzejewska

KALENDARZ

w tym:

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2.11.2020r. (poniedziałek) - Dzień zaduszny

12,13 listopada 2020r. (czwartek, piątek) 2020r.

25-27.05.2021r . - Egzamin ósmoklasisty

4.06.2021r. - piątek po Bożym Ciele

W dni wolne od zajęć edukacyjnych świetlica jest czynna od godz. 6.50 do 15.30.