facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A

Motto:

"Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki."

Glenn Doman
(amerykański fizjoterapeuta)

 

    Słowa te najlepiej charakteryzują pracę wychowawców w świetlicy szkolnej, gdzie uczniowie nabywają i utrwalają wiedzę i umiejętności właśnie poprzez zabawę. Podczas zajęć dowolnych, kiedy to uczniowie spędzają czas w wybrany przez siebie sposób, jak również podczas zajęć zorganizowanych prowadzonych przez wychowawców z grupą świetlicową, dzieci rozwijają tak zwaną inteligencję emocjonalną. Uczą się współpracy, rozładowywania emocji, dzielenia z innymi, kulturalnego wyrażania własnego zdania, osiągania kompromisu, skupiania uwagi, szanowania dobra wspólnego, właściwego zagospodarowania czasu wolnego, niwelowania hałasu, przestrzegania zasad kultury i dobrego wychowania, czynności samoobsługowych, przestrzegania zasad pobytu w świetlicy. Wchodząc w częste relacje interpersonalne wzmacniają poczucie własnej wartości ucząc się odróżniania zachowań właściwych od niewłaściwych. Wychowawcy realizują stojące przed świetlicą zadania, do których należą w szczególności: zachęcanie do odrabiania zadań domowych oraz udzielanie pomocy w nauce, organizowanie zabaw i gier rozwijających sprawność ruchową i umysłową, organizowanie zajęć pod kątem zainteresowań uczniów, kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, kształtowanie nawyków związanych z dbałością o zdrowie, rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności, współpraca z rodzicami (opiekunami) i nauczycielami (wychowawcami) uczniów uczęszczających do świetlicy. Uczniowie biorą udział w zajęciach o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa, ekologii, pór roku, zdrowia, hobby, dobrego wychowania, relacji koleżeńskich, świąt i uroczystości, zwyczajów i obrzędów. Formy zajęć są różnorodne: czytelnicze, teatralne, plastyczne, techniczne, sportowe, gry i zabawy. Zajęcia odbywają się zarówno w salach świetlicowych jak i w parku szkolnym. Uczniowie uczestniczą w integracyjnych imprezach świetlicowych: zabawa z okazji Dnia Chłopaka, zabawa andrzejkowa, zabawa mikołajkowa, spotkanie wigilijne, zabawa karnawałowa. Świetlica włącza się w ogólnopolską akcję: "Cała Polska czyta dzieciom". Dzieci czytają samodzielnie korzystając ze świetlicowej biblioteczki a także słuchają czytanych przez nauczyciela na głos tekstów m.in. książki Beaty Kołodziej pt. "Solilandia, Wyprawa do Kryształowej Groty". W celu uatrakcyjnienia zajęć świetlica współpracuje z biblioteką szkolną oraz ze szkolnym Kołem Ornitologicznym. Wychowankowie chętnie uczestniczą w różnorodnych konkursach z nagrodami, w których bez względu na zajęte miejsce nagradzani są wszyscy uczestnicy. Dużą popularnością cieszą się również wszelkie zajęcia ruchowe. Uczniowie mają swoje ulubione zajęcia na świetlicy, do których (zgodnie z przeprowadzoną ostatnio ankietą) należą: zabawy na dywanie, konstrukcje z klocków, gry planszowe, rysowanie, gry stolikowe i towarzyskie oraz odrabianie zadań domowych. W rankingu ulubionych zajęć zdecydowanie prowadzą zabawy na dywanie kojarzące się dzieciom z relaksem i dowolnością w wyborze zabaw w gronie kolegów i koleżanek. I taka też jest podstawowa funkcja świetlicy, opiekuńczo – wychowawcza a zadaniem wychowawców jest rozwijanie u uczniów umiejętności społecznych oraz przekazywanie treści dydaktycznych w formie najbardziej przystępnej, czyli w formie zabawy.

Marzena Jaskólska
(nauczyciel – wychowawca świetlicy)


 

 

 

KALENDARZ

w tym:

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2.11.2020r. (poniedziałek) - Dzień zaduszny

12,13 listopada 2020r. (czwartek, piątek) 2020r.

25-27.05.2021r . - Egzamin ósmoklasisty

4.06.2021r. - piątek po Bożym Ciele

W dni wolne od zajęć edukacyjnych świetlica jest czynna od godz. 6.50 do 15.30.