Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zajęcia w świetlicy szkolnej

 

”Spróbuj to powiedzieć! Łamańce językowe”

Podczas zajęć w świetlicy szkolnej dzieci ćwiczyły technikę posługiwania się mikrofonem. Przedstawiały się, czytały i recytowały z pamięci krótkie teksty. Pokonywały tremę, ćwiczyły dykcję i poprawną wymowę. Udział w zajęciach dał dzieciom wiele radości i satysfakcji. Dzięki programowi „Laboratoria Przyszłości” dzieci mają możliwość częstego i swobodnego korzystania ze sprzętu m.in. mikrofonu i nagłośnienia co pozwala na oswajanie się z nim i nabywania nowych umiejętności, a także pokonywania tremy i budowania wiary we własne możliwości.

Wykorzystano mikrofon wraz z nagłośnieniem – sprzęt pozyskany w ramach programu „LaboratoriaPrzyszłości”.

Marzena Jaskólska

Diana Bugajewska

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości