facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A

Życzenia świąteczne:

 

TUTAJ

 

Na szkolnym korytarzu też daje się odczuć nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia:

 

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy –Prawo oświatowe

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

 

INFORMATORY:

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z biologii od roku szkolnego 2021/2022

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z geografii od roku szkolnego 2021/2022

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z chemii od roku szkolnego 2021/2022

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z fizyki od roku szkolnego 2021/2022

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z historii od roku szkolnego 2021/2022

oraz:

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego od roku szkolnego 2018/2019

 

Więcej informacji na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

Impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka

28 stycznia odbyła się wielka uroczystość. Uczniowie klasy 1b gościli swoje babcie i dziadków, dla których zaprezentowali specjalny program artystyczny. Były występy grupowe i solo. Wraz z dziećmi piękną balladę dla dziadków zaśpiewała pani Ewa, mama Nikosia. Dziadkowie otrzymali również prezenty wykonane przez dzieci. W przygotowanie imprezy włączyły się mamy , które przygotowały dla wszystkich gości słodki poczęstunek.

Grażyna Machelska

Pasowanie na czytelnika

31 stycznia w bibliotece szkolnej odbyło się Pasowanie na Czytelnika uczniów z klasy pierwszej. Dzieci „oficjalnie” zostały prawdziwymi czytelnikami i mogły wypożyczyć swoje pierwsze książeczki. Życzymy im wiele radości płynącej z czytelniczej przygody!

Grażyna Machelska

„Zaczarowany Świat Książek”

15 stycznia uczniów klasy 1b odwiedzili starsi koledzy z 3a. Dzieci zainscenizowały wiersz „Globus” Jana Brzechwy.

Grażyna Machelska

KALENDARZ

w tym:

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2.11.2020r. (poniedziałek) - Dzień zaduszny

12,13 listopada 2020r. (czwartek, piątek) 2020r.

25-27.05.2021r . - Egzamin ósmoklasisty

4.06.2021r. - piątek po Bożym Ciele

W dni wolne od zajęć edukacyjnych świetlica jest czynna od godz. 6.50 do 15.30.