facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A
  • ORGANIZACJA PRACY OD DNIA 17 maja 2021: KLASY 1-3 oraz KLASY 4-8
  • Uaktualniony dokument dotyczący organizacji pracy od dnia 18.01.2021: - TUTAJ
  • Procedury bezpieczeństwa w PSP w Zawadzkiem w czasie pandemii (uaktualnione na dzień 18 stycznia 2021; zmiany naniesiono czerwonym kolorem) - TUTAJ
  • "Bezpieczny powrót do szkół - 10 zasad dla ucznia":

https://dokumenty.men.gov.pl/61102ca2-2a21-4ce4-8cc5-9181ff762082/10zasadplakat_uczniowie_plakat.jpeg

  • "Bezpieczny powrót do szkół - wskazówki dla rodzica":

https://dokumenty.men.gov.pl/ed235dbf-f276-4b62-907d-e91bbc7de758/10zasadplakat_rodzice_plakat.jpeg

  • "Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej" - informacje ze strony www.gov.pl:

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

  • List MEN z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego: TUTAJ

  • List MEN i GIS do Rodziców dotyczący powrotu uczniów do szkół i aplikacji ProteGo Safe: List1 oraz list2

  • Do pobrania w razie potrzeby: OŚWIADCZENIE: TUTAJ i DEKLARACJA: TUTAJ  

KALENDARZ

w tym:

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2.11.2020r. (poniedziałek) - Dzień zaduszny

12,13 listopada 2020r. (czwartek, piątek) 2020r.

25-27.05.2021r . - Egzamin ósmoklasisty

4.06.2021r. - piątek po Bożym Ciele

W dni wolne od zajęć edukacyjnych świetlica jest czynna od godz. 6.50 do 15.30.